مقايسه آگهی ها

15,000,000تومان2,000,000تومان
۱۵۰مترسوله ابتدای شهرک صنعتی شکوهیه قم جهت انباراجاره داده میشود.
15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 975
سوله : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,000,000تومان10,000,000تومان
نگهداری کالا|اجاره انبار|انبار اجاره|کرایه انبار|انبار امن|انبار روزانه|

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 10
تجاری, تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 10

تجاری, تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره چهاردیواری کوه سفید قم

زمین : 600
تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 600

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,000,000تومان3,000,000تومان
سوله اجاره ای قم

زمین : 1000
سوله : 420
تولیدی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 420

تولیدی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

20,000,000تومان5,000,000تومان
سوله اجاره شهرک صنعتی راش قم

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12
تولیدی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12

تولیدی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل