مقايسه آگهی ها

زمین : 300
سوله : 280
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

550,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 280

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 300
تجاری, تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

39,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 300

تجاری, تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000تومان3,000,000تومان
سوله اجاره ای قم

زمین : 1000
سوله : 420
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 420

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

20,000,000تومان5,000,000تومان
سوله اجاره شهرک صنعتی راش قم

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

15,000,000تومان2,000,000تومان
۱۵۰مترسوله ابتدای شهرک صنعتی شکوهیه قم جهت انباراجاره داده میشود.

زمین : 975
سوله : 150
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 975
سوله : 150

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 5000
تولیدی

نام مشاور : saeed

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 5000

تولیدی

نام مشاور : saeed

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰ متر کوه سفید قم

زمین : 600
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 600

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان1,500,000تومان
کرایه مغازه تجاری شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 40
سوله : 40
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

20,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 40
سوله : 40

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس