مقايسه آگهی ها

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره چهاردیواری کوه سفید قم

زمین : 600
تولیدی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 600

تولیدی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000تومان3,000,000تومان
سوله اجاره ای قم

زمین : 1000
سوله : 420
تولیدی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 420

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

20,000,000تومان5,000,000تومان
سوله اجاره شهرک صنعتی راش قم

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12
تولیدی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12

تولیدی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل