مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 2050
اداری : 120
صنایع چوب

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2050
اداری : 120

صنایع چوب

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20
صنایع چوب

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

70,000,000تومان300,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20

صنایع چوب

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل