18,500,000,000تومان
اجاره کارخانه کیک و کلوچه فعال در شهرک صنعتی لوشان

زمین : 4500
سوله : 750
اداری : 60
صنایع چوب

نام مشاور : فراز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

18,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 750
اداری : 60

صنایع چوب

نام مشاور : فراز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

2,600,000,000تومان
فروش سوله نوساز در منطقه صنعتی ملارد

زمین : 247
سوله : 180
اداری : 20
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

2,600,000,000تومان

زمین : 247
سوله : 180
اداری : 20

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

7,500,000,000تومان
اجاره سوله 1200متری ارتفاع بلند در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 550
سوله : 700
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

7,500,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 700

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

زمین : 570
سوله : 750
اداری : 270
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

8,000,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 750
اداری : 270

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 40
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 40

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

19,950,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 570
سوله : 250
اداری : 250
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

19,950,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 250
اداری : 250

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 29000
سوله : 3500
اداری : 410
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

13,000,000,000تومان

زمین : 29000
سوله : 3500
اداری : 410

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 800
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

85,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 800

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

10,500,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 750
سوله : 750
اداری : 48
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

10,500,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 750
اداری : 48

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

375,000,000تومان
اجاره انبار مناسب آهن در منطقه شادآباد

زمین : 1300
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

375,000,000تومان

زمین : 1300

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

900,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنایع چوب

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280
آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280

آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴