مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 2050
اداری : 120
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

3,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2050
اداری : 120

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

70,000,000تومان300,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس