25,000,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2200
اداری : 500
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2200
اداری : 500

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

12,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 2000
اداری : 170
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

12,000,000,000تومان

زمین : 6720
سوله : 2000
اداری : 170

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 500
اداری : 150
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

3,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 850
اداری : 100
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

30,000,000,000تومان
فروش تجاری بر جاده ملارد به شهریار

سوله : 7000
اداری : 1200
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 1200

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳