12,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 6720
سوله : 2000
اداری : 170
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

12,000,000,000تومان

زمین : 6720
سوله : 2000
اداری : 170

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

زمین : 6000
سوله : 2200
اداری : 500
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

20,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2200
اداری : 500

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 1200
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 1200

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳