3,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 120
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 120

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

14,000,000,000تومان
09153221484

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

14,000,000,000تومان

زمین : 5000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

15,000,000,000تومان
انبار در 60 متری شور آباد به فروش میرسد

سوله : 8000
اداری : 50
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

15,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 8000
اداری : 50

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

150,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 7800
اداری : 90
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

150,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 7800
اداری : 90

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

42,000,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

42,000,000,000تومان

زمین : 60000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

3,500,000,000تومان
اجاره انبار 500 متری در شهرک صنعتی عباس اباد

سوله : 150
اداری : 100
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

3,500,000,000تومان

زمین : 16300
سوله : 150
اداری : 100

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

6,000,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

6,000,000,000تومان

زمین : 10000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

240,000,000تومان
واگذاری ۱۶۰ هکتار زمین مزروعی در حوالی شهریار

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

240,000,000تومان

زمین : 160 هکتار

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

12,620,000,000تومان
09153221484
12,620,000,000تومان

زمین : 1262

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

700,000,000تومان
فروش زمین کشاورزی در قلعه نو حسن آباد

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

700,000,000تومان

زمین : 10000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

45,000,000,000تومان
فروش زمین 150 هکتاری با قابلیت تبدیل به صنعتی بین ساوه -همدان
45,000,000,000تومان

زمین : 1500000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

60,000,000تومان2,000,000تومان
blank

سوله : 216
اداری : 20
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

60,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 216
اداری : 20

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1,000,000,000تومان
قیمت زمین زارعی کشاورزی در جاده مخصوص کرج

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

1,000,000,000تومان

زمین : 2000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

3,500,000,000تومان
09153221484

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,500,000,000تومان

زمین : 3000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

4,500,000,000تومان
فروش زمین 11000متری در شهرک صنعتی بستان آباد

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 11000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

1,890,000,000تومان
فروش زمین دارای 4 سوله نرسیده به رشت

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,890,000,000تومان

زمین : 6300

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰