60,000,000تومان2,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 216
اداری : 20
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

60,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 216
اداری : 20

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1,000,000,000تومان
قیمت زمین زارعی کشاورزی در جاده مخصوص کرج

زمین : 2000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

1,000,000,000تومان

زمین : 2000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

3,500,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 3000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,500,000,000تومان

زمین : 3000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

4,500,000,000تومان
فروش زمین 11000متری در شهرک صنعتی بستان آباد

زمین : 11000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 11000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

1,890,000,000تومان
فروش زمین دارای 4 سوله نرسیده به رشت

زمین : 6300
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,890,000,000تومان

زمین : 6300

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 370000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 370000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,100,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 495
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,100,000,000تومان

زمین : 495

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

6,000,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 10000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 10000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

3,500,000,000تومان
کارخانه با جواز فلزی در شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) 36470289-021

زمین : 16300
سوله : 150
اداری : 100
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,500,000,000تومان

زمین : 16300
سوله : 150
اداری : 100

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5,000,000,000تومان
انبار در 60 متری شور آباد به فروش میرسد

زمین : 100000
سوله : 300
اداری : 50
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

5,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 300
اداری : 50

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱