مقايسه آگهی ها

زمین : 6800
سوله : 2200
اداری : 300
نساجی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 6800
سوله : 2200
اداری : 300

نساجی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 15343
سوله : 3500
نساجی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 15343
سوله : 3500

نساجی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80
نساجی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80

نساجی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 3131
فلزی, نساجی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

375,720,000تومان

زمین : 3131

فلزی, نساجی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
نساجی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

نساجی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 200
نساجی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 200

نساجی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

1,300,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
1,300,000,000تومان

زمین : 5428

نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

14,000,000,000تومان
فروش فوری کارخانه نساجی در بهترین نقطه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 24000
سوله : 10000
اداری : 500
نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 10000
اداری : 500

نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 3200
اداری : 20
نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 3200
اداری : 20

نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل