مقايسه آگهی ها

زمین : 3131
فلزی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

2,000,000,000تومان

زمین : 3131

فلزی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

13,000,000,000تومان
فروشنده کارخانه چیت بافی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 1670
سوله : 550
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

13,000,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 550

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 3200
اداری : 20
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,700,000,000تومان

زمین : 3200
اداری : 20

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,300,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
1,300,000,000تومان

زمین : 5428

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 3200
اداری : 80
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

2,100,000,000تومان

زمین : 3200
اداری : 80

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

200,000,000تومان35,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

26,000,000,000تومان
خرید سالن اکازیون در شهرک صنعتی شمس آباد-املاک صنعتی سوله

زمین : 6400
سوله : 1000
اداری : 400
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

26,000,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1000
اداری : 400

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 200
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 200

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

100,000,000تومان40,000,000تومان
نحوه اجاره سوله باکاربری نساجی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 6800
سوله : 2200
اداری : 300
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

100,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 6800
سوله : 2200
اداری : 300

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس