200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 110
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 110

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

2,200,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 40
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

2,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 40

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

3,500,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60
دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60

دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زمین : 1098
سوله : 800
اداری : 100
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 1098
سوله : 800
اداری : 100

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 24000
سوله : 3000
اداری : 600
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

50,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 3000
اداری : 600

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 24000
سوله : 10000
اداری : 500
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

22,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 10000
اداری : 500

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

100,000,000تومان12,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1000
سوله : 560
اداری : 20
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 560
اداری : 20

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,000,000,000تومان
فروش کارگاه کوچک تولیدی در محدوده کرج تا قزوین

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 100
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

3,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 100

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

6,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

6,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 1400
سوله : 780
اداری : 200
سلولزی, صنعتی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

2,200,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 780
اداری : 200

سلولزی, صنعتی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,300,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 5428
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

1,300,000,000تومان

زمین : 5428

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 3200
اداری : 20
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

1,700,000,000تومان

زمین : 3200
اداری : 20

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

3,200,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 1098
سوله : 950
اداری : 50
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

3,200,000,000تومان

زمین : 1098
سوله : 950
اداری : 50

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

زمین : 1098
سوله : 950
اداری : 50
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

3,200,000,000تومان

زمین : 1098
سوله : 950
اداری : 50

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

3,000,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 40
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 40

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵