مقايسه آگهی ها

کد ملک: N-12876
بازدید : 183
تاریخ ثبت : 97/11/08
آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
 • نوع معامله : خرید و فروش
 • قیمت فروش / بیعانه : 1,200,000,000تومان
 • مساحت زمین : 1000 مترمربع
 • مساحت سوله : 500 مترمربع
 • مساحت اداری : 50 مترمربع
 • ارتفاع سوله : 7متر
 • آمپر برق : 50
 • کاربری / پروانه : قطعات بتونی و موزاییک
 • پوشش سقف : پشم شیشه
 • پوشش کف سوله : بتون
 • پوشش کف محوطه : بتون
 • وضعیت ثبتی : دفترچه شهرک

اطلاعات تماس

لطفا هنگام تماس به کد ملک اشاره کنید

 • استان : تهران
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد
فروش زمین با شرایط فوق العاده در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله
Sale of land with wonderful conditions in Shams Abad Industrial Park / Soleh Industrial Estate
 زمین 1000 متر
متراژ سوله 500 متر
متراژ اداری 50 متر
قیمت 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
614952 کد سایت


فروش فوف العاده کارخانه باقیمتی بینظیردرسمش آباد/املاک صنعتی سوله
Shams Abad Endüstri Parkı Nedir? / Endüstri Bölgesi Nedir /
 Shams Abad Endüstri Bölgesi'nde Al
 / Sat Shamsabad Endüstri Parkı'nda /
 Shams Abad Endüstri Parkı / Arazi ve Taban /
 Shamsabad Endüstri Kasabasında Ebnar & Fabrika /
 Shams Abad Endüstri Parkı / 
Shams Abad Endüstri Bölgesi'ndeki atölye ve depolar nerede? / 
Shams Abad Endüstri Parkı'ndaki sanayi mülkü /
 Shams Abad Endüstri Parkı'ndaki mülkün fiyatı nedir?
 / Shamsabad Endüstri Parkı /
 Endüstri Yolu Shamsabad / Sanayi kentinde nasıl kiralanır? 
/ Shams Abad sanayi bölgesi metroya erişilebilir mi?

https://sule.ir/Data/detail.aspx?Id=614941

Shams Abad Endüstri Parkı'na Nasıl Gidilir? / 
Shams Abad Endüstri Parkı'ndaki en yakın itfaiye / 
Shams Abad Endüstri Parkı / Sangbord Fabrikası Shams Abad Endüstri İlçesi /
 Shams Abad Endüstri İlçesi / Endüstri Kasabasında İnşaat Fabrikası Shamsabad /
 Shams'ta Beton ve Mozaik Fabrikası Abad Endüstri Parkı / 
Shams'ta Alüminyum Fabrikası Abad Endüstri Kasabası / Shams Abad Endüstri Boya Fabrikası /
Shams Abad Endüstri İlçesi / Shams Abad Endüstri Parkı /
 Endüstri Tesisleri Fabrikası Abad Endüstri Parkı / Endüstri Deposu Shamsabad
فروش زمین با شرایط فوق العاده در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله
Shams Abad Endüstri Parkı /
 Ranq Anbar, Shams Abad Endüstri Parkı / 
Anbar Kiralama, Shams Abad Endüstri Parkı / 
Alışveriş Merkezi, Shams Abad Endüstri Parkı /
 Atölye, Shams Abad Endüstri Parkı /
 Atölye Kiralama, Shams Abad Endüstri Parkı /
 Harç Atölyesi Shams Abad Endüstri Parkı /
 Shams Abad Endüstri Parkı / Shams Türbesi Abad Endüstri Parkı / 
Shams Türbesi Abad Endüstri Parkı /
 Shams'ta Fabrika Kiralaması Abad Endüstri İlçesi / 
Shams Abad Endüstri Parkı / 
Fabrikaları Shams Abad Endüstri Bölgesi /
 Shams Abad Endüstri Parkı'ndaki arsa kiralama /
 Shams Abad Endüstri Parkı'ndaki arazi ipoteği /
Shams Abad Endüstri Parkı'ndaki Salon a
lışverişi / Satış Len Endüstri Parkı Shamsabad
https://sule.ir/Data/detail.aspx?Id=613858
فروش زمین با شرایط فوق العاده در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله
Araba Hall Endüstri Parkı Shamsabad / 
İpotek Hall Endüstri Parkı Shamsabad Şems Abad Sanayi / 
Uydu Haritası, ambarlar Endüstri Parkı Shamsabad / 
sat hangarları Endüstri Parkı Shamsabad / Kira Endüstri Parkı Shamsabad /
 doldurma nişler içinde / 
satın alma Şems Abad endüstriyel / Şems Abad sanayi / endüstri Parkı Shamsabad /
 Shamsabad / endüstriyel Parkı Şems Abba Tahran / 
Şems Abad endüstriyel Kum /
 Kum sanayi şehri için endüstriyel Park Shamsabad Tahran / 
rota kasaba Snhty Tahran'a Tahran'dan rota / 
parçanın Karaj, Shams Abad Endüstri Parkı'na Tahran /
 Karaj, Shams'a Abad sanayi kenti Qom / 
en yakın sağlık merkezi olan Shams Abad sanayi bölgesi / 
en yakın servis merkezlerine Endüstriyel Raf Shamsabad

فروش زمین با شرایط فوق العاده در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله
Shams Abad Endüstri Kasabası /
 Shams Abad Endüstri Kasabası 
/ Shams Abad Endüstri Kasabasına Erişim / Shams Abad Endüstri Kasabası Haritada
 / Shams Abad Shahr-Shahr Abad Bölgesi Genel İşleri / 
Endüstri Kasabasındaki Genel İşler /
 Shams Abad'daki Alışveriş / 
Atölye İşleri Shams Abad Sanayi Sitesi / Anbar Kiralama ve Atölye Shams Abad Endüstri Parkı 
/ Ranq Anbar ve Atölye Shams Abad Endüstri Parkı /
 Shimsabad Endüstri Bölgesi & Shamsabad Endüstri Parkı / 
Shams Abad Sanayi Sitesi / Arsa Satışı / Salon ve Sole Kiralama Shams Abad /
 Konut ve Konut Kredisi Shams Abad Endüstri Parkı / 
Shams Abad Endüstri Parkı / 
Shams Abad Endüstri Parkı / K Shams Abad Endüstri Parkı /
 Shams Abad Kenti / Shams Abad Endüstri Bölgesi
فروش زمین با شرایط فوق العاده در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله

ملک قبلی

مغازه تجاری باموقعیت بی نظیردرشمس آباد/املاک سوله

ملک بعدی

فروش زمین و سوله در شرایطی بی نظیر در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

کارگاه فروخته شده است

موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید