مقايسه آگهی ها

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,000,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان
ملک صنعتی اکازیون فول امکانات در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 503
سوله : 205
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 503
سوله : 205

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 518
سوله : 200
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,700,000,000تومان

زمین : 518
سوله : 200
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,300,000,000تومان
خرید و اجاره فوری فوق استثنایی سالن جاده مخصوص کرج/املاک سوله

زمین : 502
سوله : 206
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,300,000,000تومان

زمین : 502
سوله : 206
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,600,000,000تومان
رهن سوله صنعتی با ویژه ترین قیمت در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,600,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

24,000,000,000تومان
فروش کارخانه با عالی ترین شرایط کارگاه درمخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 16000
سوله : 2500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

24,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 2500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

32,000,000,000تومان
واگذاری و نحوه و شرایط خرید و فروش کارگاه صنعتی مخصوص کرج/املاک سوله

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

100,000,000تومان15,000,000تومان
220 متر سوله در 65 متری فتح،17 شهریور با قیمت عالی،فوری به فروش میرسد

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 50
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 50

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

14,000,000,000تومان
اجاره کارگاه های  تولیدی شرایط اکازیون جاده مخصوص کرج/املاک سوله

زمین : 3070
سوله : 1600
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

14,000,000,000تومان

زمین : 3070
سوله : 1600
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس