35,000,000,000تومان
جاده مخصوص کرج خرید سالن مواد غذایی

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

35,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

10,500,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 250 متری در چهارباغ کرج

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

10,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

200,000,000تومان55,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 750
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

200,000,000تومان55,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 750
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 12000
سوله : 5500
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

110,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5500
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

1,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

1,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سالن 222 متری صنعتی در خوشنام

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

200,000,000تومان25,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در ناحیه صنعتی دهک

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

7,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در شهرک صنعتی دهک

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

7,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

زمین : 8000
سوله : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

20,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

400,000,000تومان40,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3060
سوله : 1800
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

400,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3060
سوله : 1800
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

75,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

6,000,000,000تومان
فروش کارخانه تولید اکسید روی و مایع ضد عفونی کننده در شهرک صنعتی جویبار

زمین : 1200
سوله : 360
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 360
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵