زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

45,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

12,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 880
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

12,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 880

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

90,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

90,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی خاوران

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

9,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

6,000,000,000تومان
اجاره کارخانه کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی پرند

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 85
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

6,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 85

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه220 متری در جاده ورامین

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

9,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

16,000,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 17000
سوله : 3200
اداری : 50
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

16,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 3200
اداری : 50

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی خاوران

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

10,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

زمین : 12000
سوله : 5500
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

110,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5500
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

200,000,000تومان25,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

7,500,000,000تومان
اجاروه سوله و سالن با مجوز پوشاک در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

7,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱