1,000,000,000تومان150,000,000تومان
اجاره سوله و انبار بهداشتی در جاده مخصوص کرج

سوله : 1600
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان150,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

27,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

27,000,000,000تومان

زمین : 2955
سوله : 800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

26,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 1567
اداری : 260
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

26,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1567
اداری : 260

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

27,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 1100 متر در منطقه صنعتی گرمدره 66661330

سوله : 800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

27,000,000,000تومان

زمین : 2955
سوله : 800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

200,000,000تومان4,500,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 350
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

200,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 416
سوله : 350
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

60,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

60,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

6,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 360
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

6,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 360
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

55,000,000,000تومان
سوله بهداشتی در جاده مخصوص کرج

سوله : 1500
اداری : 120
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

55,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 120

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

620,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 220
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

620,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 220
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

12,000,000,000تومان
فروش سوله با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1400
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

12,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1400
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

100,000,000,000تومان
خرید سالن 1680 متر در شهرک صنعتی شکوهیه

سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

100,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

10,000,000,000تومان
اجاره سالن در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1200
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

55,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 1500
اداری : 100
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

55,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1500
اداری : 100

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

400,000,000تومان40,000,000تومان
blank

سوله : 1800
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

400,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3060
سوله : 1800
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

100,000,000,000تومان
شهرک صنعتی شمس آباد املاک سوله

سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

100,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸