مقايسه آگهی ها

110,000,000,000تومان
واگذاری 5000 متر زمین و 17000 متر سوله در بزرگراه لشکری (جاده مخصوص کرج)

زمین : 48800
سوله : 17000
اداری : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

110,000,000,000تومان

زمین : 48800
سوله : 17000
اداری : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

15,500,000,000تومان
فروش ۲۵۰۰ متر کارخانه جاده مخصوص کرج ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

15,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

15,500,000,000تومان
کارخانه در جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو به فروش میرسد

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

15,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله ۷۰۰ متری در ۱۷ شهریور ۶۵ متری فتح

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

110,000,000,000تومان1,000تومان
فروش سوله ۱۷۰۰۰ متری زیر قیمت در جاده مخصوص کرج

زمین : 48800
سوله : 17000
اداری : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

110,000,000,000تومان1,000تومان

زمین : 48800
سوله : 17000
اداری : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس