زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

140,000,000,000تومان

زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

24,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

24,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

4,500,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در منطقه جلیل آباد پیشوا

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

4,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

2,700,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 5300
سوله : 2400
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

2,700,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 5300
سوله : 2400
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

11,000,000,000تومان
فروش سوله و سالن صنعتی در شهر صفادشت

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

11,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

1,700,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

1,700,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

100,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در شهرک صنعتی کمرد

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

100,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

120,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در منطقه جلیل آباد پیشوا

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

120,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 40000
سوله : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

80,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

زمین : 15000
سوله : 10000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

65,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 10000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

37,000,000,000تومان

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

16,500,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

100,000,000تومان35,000,000تومان
این ملک اجاره رفت | املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

132,000,000,000تومان
خرید سالن و سوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 60000
سوله : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

132,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱