مقايسه آگهی ها

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 6030
سوله : 2500
اداری : 1500
فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 6030
سوله : 2500
اداری : 1500

فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 300
برق والکترونیک, تولیدی, دارویی, صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 300

برق والکترونیک, تولیدی, دارویی, صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل