3,300,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

16,500,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

100,000,000تومان35,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

1,700,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

1,700,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

132,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 60000
سوله : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

132,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

112,000,000تومان56,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 10
صنعتی

نام مشاور : شعبه 7 استان قزوین شهرک صنعتی البرز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

112,000,000تومان56,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

37,000,000,000تومان
خرید کارگاه با مجوز سلولزی در شهرک صنعتی آزادشهر

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

37,000,000,000تومان

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

زمین : 1700
سوله : 500
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

6,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 500
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

1,100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1200
سوله : 360

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 360

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

زمین : 3000
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

2,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 7 استان قزوین شهرک صنعتی البرز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲