مقايسه آگهی ها

2,000,000,000تومان
کارخانه 1700 متری شیمیایی فروشی شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1,900,000,000تومان
فروش کارخانه با امکانات در شهرستان ابهر

زمین : 3000
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

1,900,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

6,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 6030
سوله : 2500
اداری : 1500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

6,000,000,000تومان

زمین : 6030
سوله : 2500
اداری : 1500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 300
برق والکترونیک, تولیدی, دارویی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 300

برق والکترونیک, تولیدی, دارویی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 7500
سوله : 3000
اداری : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

40,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 3000
اداری : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

750,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس