24,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 700
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

24,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

500,000,000تومان270,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 5000
اداری : 800

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

500,000,000تومان270,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

120,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

120,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

18,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 1530
اداری : 330
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

18,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1530
اداری : 330

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 800
اداری : 160
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

5,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

140,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

140,000,000,000تومان

زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

100,000,000,000تومان
قیمت کارگاه با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 15000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

100,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

300,000,000تومان60,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 900
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

300,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

40,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 3000
اداری : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

40,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 3000
اداری : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

30,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 600
اداری : 36
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

30,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 36

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

370,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 10000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

370,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 10000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

سوله : 1000
تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

زمین : 1000
سوله : 1000

تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

500,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره کارگاه صنعتی در جاده قدیم کرج

سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

500,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

170,000,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 5000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

170,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 5000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

37,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله مناسب مشاغل مختلف در شاهدشهر شهریار

سوله : 7500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

37,000,000,000تومان

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

15,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 1000
اداری : 275
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

15,000,000,000تومان

زمین : 3690
سوله : 1000
اداری : 275

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹