مقايسه آگهی ها

14,000,000,000تومان
کارخانه واقع در شهرک صنعتی کاوه (بزرگترین و مدرنترین شهرک صنعتی )

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

112,000,000تومان56,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 10
صنعتی

نام مشاور : شعبه 7 استان قزوین شهرک صنعتی البرز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

112,000,000تومان56,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

37,000,000,000تومان
فروش فوری اکازیون کارخانه و کارگاه تولیدی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

37,000,000,000تومان

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

زمین : 1700
سوله : 500
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

6,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 500
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

1,100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1200
سوله : 360

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 360

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

2,800,000,000تومان
فروش کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3000
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

2,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 7 استان قزوین شهرک صنعتی البرز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش زمین با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

3,200,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

2,000,000,000تومان
کارخانه 1700 متری شیمیایی فروشی شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴