مقايسه آگهی ها

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

750,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی در فاز ۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

زمین : 6030
سوله : 2500
اداری : 1500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 6030
سوله : 2500
اداری : 1500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

5,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس