10,920,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

10,920,000,000تومان

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

4,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

2,400,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

2,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

20,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

35,000,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی و سالن در محدوده نصیر شهر

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

35,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

7,500,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان27,000,000تومان
اجاره سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5000
سوله : 1350
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان27,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1350
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه با مجوز پلاستیک در شهرسنگ باقرشهر

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 130
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 130

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

300,000,000تومان120,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

300,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

2,400,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

2,400,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

180,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 2010
سوله : 970
اداری : 170
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

8,500,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 970
اداری : 170

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

500,000,000تومان150,000,000تومان
این ملک اجاره رفت | املاک صنعتی سوله

زمین : 20008
سوله : 7000
اداری : 3400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

500,000,000تومان150,000,000تومان

زمین : 20008
سوله : 7000
اداری : 3400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳