مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کانتینر برای لوازم خانه و اثاث منزل

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,400,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری غذایی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2000
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

50,000,000تومان7,000,000تومان
شهرک صنعتی فیروزکوه منطقه فیروزکوه

زمین : 2000
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

135,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 85
سوله : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

135,000,000تومان

زمین : 85
سوله : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 150
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 150
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

300,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

200,000,000تومان70,000,000تومان
اجاره کانتینر برای لوازم خانه و اثاث منزل

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

200,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

50,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

50,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 4450
سوله : 1000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

38,000,000,000تومان

زمین : 4450
سوله : 1000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 10725
سوله : 500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 10725
سوله : 500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵