13,200,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2500
سوله : 1320
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

13,200,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1320
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 4731
سوله : 3000
اداری : ۵۰۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

25,000,000,000تومان

زمین : 4731
سوله : 3000
اداری : ۵۰۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

70,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

15,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان36,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 1800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان36,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 1800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 2400
سوله : 850
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1200
سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

3,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

3,000,000,000تومان
کارخانه خط تولید ساندویچ پانل المانی پلی یورتان صوفیان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

50,000,000تومان6,500,000تومان
فروش سوله 600 متری در ملارد برق 3 فاز 100 آمپر

زمین : 800
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

50,000,000تومان6,500,000تومان

زمین : 800
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

14,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1380
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

14,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1380
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸