مقايسه آگهی ها

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

100,000,000تومان26,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان
رهن اجاره سالن۵۶۰ متردرمخصوص گرمدره۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 990
سوله : 560
اداری : 30

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 990
سوله : 560
اداری : 30

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

60,000,000تومان8,000,000تومان
رهن اجاره سالن۷۰۰متری دررباط کریم۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

60,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره سوله ۲۰۰متری درکرج چهارراه ایران خودرو۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

10,000,000تومان1,800,000تومان
رهن اجاره سوله ۸۰متری در محدوده کرج تا قزوین۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 300
سوله : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

10,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 300
سوله : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

500,000,000تومان100,000,000تومان
رهن اجاره سالن ۱۱۰۰ متر در شمس آباد۰۲۱۵۶۲۲۶۰۵۲

زمین : 50000
سوله : 11000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

500,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 11000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان
رهن اجاره۲۰۰ متر سوله در شهر قدس۰۲۱۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

20,000,000تومان1,400,000تومان

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 روز قبل