مقايسه آگهی ها

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

20,000,000تومان2,500,000تومان
خرید کارگاه شهرک صنعتی شکوهیه -املاک سوله

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
قیمت اجاره کارگاه ارزان با کاربری فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل