مقايسه آگهی ها

6,400,000,000تومان
خرید رهن کارگاه کارخانه با بهترین موقعیت جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 800
سوله : 330
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

6,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 330
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

3,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد

زمین : 2650
سوله : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

3,000,000,000تومان

زمین : 2650
سوله : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

2,400,000,000تومان
فروش کارخانه ریخته گری در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

2,400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

50,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

1,500,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

50,000,000تومان2,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 190
سوله : 130
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 190
سوله : 130
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

6,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

6,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

50,000,000تومان8,500,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

50,000,000تومان8,500,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

2,000,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

7,000,000,000تومان
واگذاری زمین باشرایطی بینظیر در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 380
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

7,000,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس