مقايسه آگهی ها

15,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 14100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

15,000,000,000تومان

زمین : 14100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

11,000,000,000تومان
فروش فوری اکازیون کارخانه و کارگاه تولیدی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

11,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

19,000,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 3312
سوله : 450
اداری : 186
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

19,000,000,000تومان

زمین : 3312
سوله : 450
اداری : 186

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

10,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

10,000,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

852,500,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 775
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

852,500,000تومان

زمین : 775

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

2,600,000,000تومان
اجاره سوله شهرک صنعتی صفادشت با جرثقیل سقفی

زمین : 2600
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

2,600,000,000تومان

زمین : 2600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

96,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 800000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

96,000,000,000تومان

زمین : 800000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1,650,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 1375
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1,650,000,000تومان

زمین : 1375

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

67,000,000,000تومان
فروش زمین با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 6700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

67,000,000,000تومان

زمین : 6700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1,100,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 495
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,100,000,000تومان

زمین : 495

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,900,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 1200
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1,900,000,000تومان

زمین : 1200

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

625,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 2500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

625,000,000تومان

زمین : 2500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲