مقايسه آگهی ها

6,000,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 10000
سوله : 100
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 100
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 114
سوله : 70
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

114,000,000تومان

زمین : 114
سوله : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

450,000,000تومان
فروش سالن700متری در شهرک صنعتی پایتخت ( علی آباد )

زمین : 1500
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

450,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

760,000,000تومان
فروش زمین در شهرک صنعتی مامونیه

زمین : 2000
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

760,000,000تومان

زمین : 2000

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

2,200,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 2600
سوله : 1000
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

2,200,000,000تومان

زمین : 2600
سوله : 1000
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

زمین : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

8,000,000,000تومان

زمین : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 4000
سوله : 2700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

زمین : 4000
سوله : 2700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

14,000,000,000تومان
بر اتوبان ساوه به تهران 20 هکتار زمین با جواز ساخت یک هکتار سوله

زمین : 200000
سوله : 10000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 10000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

9,040,000,000تومان
فروش 1200 متر سوله بهداشتی در جاده مخصوص کرج

زمین : 4520
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

9,040,000,000تومان

زمین : 4520

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

880,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 800
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

880,000,000تومان

زمین : 800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

2,400,000,000تومان

زمین : 4000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

9,000,000,000تومان
خرید حرفه ای زمین در شهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله

زمین : 4020
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

9,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس