مقايسه آگهی ها

1,750,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,750,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

65,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 105
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

65,000,000تومان

زمین : 105

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

5,424,000,000تومان
فروش کارخانه ،4400 متر، منطقه صنعتی جاده خاوران

زمین : 4520
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

5,424,000,000تومان

زمین : 4520

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

زمین : 4000
سوله : 2700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

زمین : 4000
سوله : 2700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

1,000,000,000تومان
فروش سوله ۹۰۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1800
سوله : 900
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

3,000,000,000تومان
سوله و مغازه فروشی در شهرك صنعتي كاوه واقع در ساوه

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000,000تومان
۲۰ هکتار زمین – شورآباد – سند تک برگ

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

8,000,000,000تومان

زمین : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,400,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس