200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

150,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 250 متری در چهارباغ کرج

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

150,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره انبار مناسب آهن در منطقه شادآباد

زمین : 15000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 15000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

زمین : 47
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

750,000,000تومان

زمین : 47

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

20,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره زمین چهار دیواری مناسب مشاغل مختلف در وهن آباد

زمین : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

20,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 200
ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 200

ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره سوله 1300متری در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

4,500,000,000تومان
فروش زمین 11000متری در شهرک صنعتی بستان آباد

زمین : 11000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 11000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

زمین : 2525
سوله : 683
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

5,000,000,000تومان

زمین : 2525
سوله : 683

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

8,000,000,000تومان
اجاره و خرید و فروش انبار

زمین : 46000
سوله : 1800
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

8,000,000,000تومان

زمین : 46000
سوله : 1800
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

1,200,000,000تومان
فروش زمین بر اتوبان ساوه -فروشنده واقعی

زمین : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1,200,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹