200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

33,000,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

33,000,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

19,500,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

19,500,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

1,500,000,000تومان
blank
1,500,000,000تومان

زمین : 901

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

12,000,000,000تومان
زمین فوری فروشی در شهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله
12,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

7,150,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
7,150,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

25,000,000,000تومان
blank

سوله : 5000
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

25,000,000,000تومان

زمین : 29000
سوله : 5000

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

20,000,000تومان4,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

20,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

300,000,000تومان30,000,000تومان
blank
300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 4500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

100,000,000تومان13,000,000تومان
blank

سوله : 1300
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

4,000,000,000تومان
blank

سوله : 150
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

4,000,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 150

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

16,170,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

16,170,000,000تومان

زمین : 3850

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

7,500,000,000تومان
خرید و فروش زمین تجاری -صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد
7,500,000,000تومان

زمین : 750

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

7,500,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی و سالن در شهر قدس
7,500,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 540

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

سوله : 1300
اداری : 200
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 200

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

16,000,000,000تومان
blank
16,000,000,000تومان

زمین : 23390

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲