مقايسه آگهی ها

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1540
سوله : 470
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1540
سوله : 470
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 6400
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

26,000,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

ویژه
30,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره اپارتمان اداری با سند اداری جاده قدیم کرج

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

30,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل