600,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 4000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 4000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

300,000,000تومان
blank

اداری : 110

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

300,000,000تومان

اداری : 110

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 400
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,000,000,000تومان

زمین : 850
سوله : 400
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000تومان40,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 650
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

600,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 1024
سوله : 650
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

55,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 600
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

55,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 600
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

80,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

80,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

12,000,000,000تومان
blank

سوله : 2300
اداری : 170

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

12,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2300
اداری : 170

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,200,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

160,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 2500
اداری : 450
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

160,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان210,000,000تومان
blank

سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان210,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,100,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1000
اداری : ۸۰
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

1,100,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : ۸۰

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

375,000,000تومان
خرید و فروش واحد تجاری - شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 60
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

375,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

2,300,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 171
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

2,300,000,000تومان

زمین : 171
سوله : 171
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

100,000,000تومان3,000,000تومان
چطور کد بورسی بگیریم، برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنیم؟

اداری : 52

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

100,000,000تومان3,000,000تومان

اداری : 52

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

110,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

110,000,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

1,100,000,000تومان
فروش ویژه مغازه تجاری زیرقیمت درشهرک شمس آباد/املاک صنعتی سوله
1,100,000,000تومان

زمین : 45
سوله : 45

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵