50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 250 متری در چهارباغ کرج

زمین : 300
سوله : 250
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 250

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

9,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

80,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

1,000,000,000تومان250,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی بامجوز بسته بندی خوراک دام در منطقه شهریار

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

800,000,000تومان
فروش کارخانه لبنیات در شهرستان همدان

زمین : 400
سوله : 380
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

800,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 380

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

100,000,000تومان18,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 420
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

100,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 420
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار بهداشتی در یافت آباد

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

40,000,000تومان4,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 400
سوله : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

40,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

1,000,000,000تومان250,000,000تومان
اجاره کارخانه کیک و کلوچه فعال در شهرک صنعتی لوشان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

1,000,000,000تومان250,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

50,000,000تومان10,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در شهرک صنعتی دهک

زمین : 1700
سوله : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲