ویژه
30,000,000تومان7,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

2,950,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 850
اداری : 30
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

2,950,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 850
اداری : 30

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

150,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

160,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

50,000,000تومان7,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 300
سوله : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 35
سوله : 35
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 35
سوله : 35

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

200,000,000تومان25,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 550
سوله : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه مناسب مشاغل مختلف در شهر زاویه

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 70
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 70

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

500,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 1024
سوله : 650
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

500,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1024
سوله : 650
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

3,500,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60
دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60

دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

8,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زمین : 60210
سوله : 4000
اداری : 900
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000,000تومان

زمین : 60210
سوله : 4000
اداری : 900

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

8,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

3,400,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 530
سوله : 280
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

3,400,000,000تومان

زمین : 530
سوله : 280
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶