مقايسه آگهی ها

زمین : 70
اداری : 70
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

840,000,000تومان

زمین : 70
اداری : 70

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

زمین : 600
سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

زمین : 600
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

2,600,000,000تومان
۲۲۰متر بنای مفید در ۲۱۰متر زمین مناسب بهداشتی، غذایی ،داخل فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 210
سوله : 110
دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,600,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 110

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

100,000,000تومان27,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 850
سوله : 420
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان27,000,000تومان

زمین : 850
سوله : 420
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره رستوران ۵۰۰ متری باتجهیزات در شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 500
سوله : 340
اداری : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 340
اداری : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

4,000,000,000تومان
فروش سوله ۱۰۰۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

4,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس