12,000,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در ناحیه صنعتی دهک

زمین : 3000
سوله : 2300
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

12,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2300
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سول مناسب کارهای بهداشتی در منطقه باقرشهر

زمین : 1400
سوله : 500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

4,000,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 250
سوله : 380
اداری : 80
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 380
اداری : 80

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

14,000,000,000تومان
قیمت کارگاه کارخانه زمین در شهرک صنعتی روانسر

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

14,000,000,000تومان

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

14,000,000,000تومان

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

350,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,000,000,000تومان
400متر سوله فروشی با امکانات کامل درتهراندشت

زمین : 6000
سوله : 600
اداری : 350
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 600
اداری : 350

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 3600
سوله : 1050
اداری : 290
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1050
اداری : 290

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

2,500,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,000,000,000تومان70,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در ناحیه صنعتی دهک

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,000,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

ویژه
3,800,000,000تومان
درامد عالی با سرمایه گذاری در بخش کارخانجات !!!!!

زمین : 1671
سوله : 800
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

3,800,000,000تومان

زمین : 1671
سوله : 800
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

16,000,000,000تومان
فروش کارخانه بهداشتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

16,000,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹