130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 600
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

12,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 600
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

12,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 600
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 550
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 550
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

26,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 750
اداری : 450
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

26,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 450

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان
blank

سوله : 4000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

27,000,000,000تومان

زمین : 8100
سوله : 4000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان
اجاره سوله 200 متری با جرثقیل 6 تن در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1152
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان

زمین : 3840
سوله : 1152
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

28,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 935
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

28,000,000,000تومان

زمین : 935
سوله : 935
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 300
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 300
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 700
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

110,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2500
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

110,000,000,000تومان

زمین : 5551
سوله : 2500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

300,000,000تومان25,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 300
اداری : 100
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

300,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 100

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

1,000,000,000تومان170,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 2000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

1,000,000,000تومان170,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱