مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2250
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2080
سوله : 500
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2080
سوله : 500
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3550
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 3550
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان
تهران نو اجاره سوله ۵۵۰ متری با بهترین امکانات

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل