مقايسه آگهی ها

4,200,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1500
سوله : 400
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,200,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 400

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

20,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله صنعتی زیر قیمت در محدوده کرج تا قزوین

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

20,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

500,000,000تومان80,000,000تومان
کارخانه تولید نایلون و نایلکس استان خوزستان با خط تولید

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

150,000,000تومان20,000,000تومان
فروش زیر قیمت سوله بهداشتی در شهرک صفادشت کرج

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 40
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 40

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,000,000,000تومان
کارخانه تولید نایلون و نایلکس استان خوزستان با خط تولید

زمین : 1700
سوله : 420
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 420

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,500,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 2400
سوله : 1000
اداری : 256
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

3,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1000
اداری : 256

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

8,000,000,000تومان
کارواش فعال در احمد آباد مستوفی واگذار میشود/66661330

زمین : 3375
سوله : 1266
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

8,000,000,000تومان

زمین : 3375
سوله : 1266
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

30,000,000تومان7,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

330,000,000تومان5,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 7000
سوله : 900
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

330,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 900
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

200,000,000تومان40,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 2100
اداری : 300
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

200,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2100
اداری : 300

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲