200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 4000
سوله : 1200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاروه سوله و سالن با مجوز پوشاک در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

12,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 6500
سوله : 1300
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

12,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1300
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

7,800,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در شهرک صنعتی ده حسن

زمین : 3500
سوله : 1960
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

7,800,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1960
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 3500
سوله : 1800
اداری : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1800
اداری : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

100,000,000تومان13,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

زمین : 2000
سوله : 1400
اداری : 700
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

18,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1400
اداری : 700

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

25,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

20,000,000,000تومان
واگذاری سالن تولید بستنی سنتی فعال در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 1150
سوله : 850
اداری : 850
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

20,000,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 850
اداری : 850

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

13,000,000,000تومان

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

100,000,000تومان10,000,000تومان
این ملک اجاره رفت | املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 400
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 400
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

50,000,000تومان1,500,000تومان
اجاره سوله و سالن 250 متری در منطقه ورامین

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 12
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 12

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

1,300,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

زمین : 3680
سوله : 1200
اداری : 800
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

8,500,000,000تومان

زمین : 3680
سوله : 1200
اداری : 800

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

50,000,000تومان4,500,000تومان
اجاره کارگاه 90 متری در تهران بتون شادآباد

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 30
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

4,700,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 30

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳