مقايسه آگهی ها

زمین : 360
سوله : 180
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 180

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 700
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 60

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 60

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 4000
اداری : 250
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 4000
اداری : 250

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل