مقايسه آگهی ها

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

2,550,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

300,000,000تومان
اجاره سوله شهرک صنعتی صفادشت با جرثقیل سقفی

زمین : 150
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

300,000,000تومان

زمین : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

21,000,000,000تومان
پلاستیک

زمین : 1500
سوله : 645
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

21,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 645
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

560,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 2540
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

560,000,000تومان

زمین : 2540

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

10,800,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 3600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

10,800,000,000تومان

زمین : 3600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

2,100,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 3000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

2,100,000,000تومان

زمین : 3000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

800,000,000تومان

زمین : 5048

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

800,000,000تومان

زمین : 5048

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

15,000,000,000تومان
پارک صنعتی لیا قزوین کارگاه کوچک

زمین : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

15,000,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

زمین : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

زمین : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

900,000,000تومان
اجاره کانتینر برای لوازم خانه و اثاث منزل

زمین : 1150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

900,000,000تومان

زمین : 1150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

1,600,000,000تومان
خرید سوله ارزان نزدیک تهران

زمین : 1150
سوله : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

1,600,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

100,000,000تومان8,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید مواد شوینده در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1375
سوله : 40
اداری : 32
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 40
اداری : 32

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹