مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان8,000,000تومان
فروش کارگاه 400 متری در شهر ساری فروشنده واقعی

زمین : 1375
سوله : 40
اداری : 32
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 40
اداری : 32

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

300,000,000تومان
نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

زمین : 150
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

300,000,000تومان

زمین : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 73000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

2,900,000,000تومان

زمین : 73000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2300
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

500,000,000تومان

زمین : 2300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 1480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

592,000,000تومان

زمین : 1480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

2,550,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

6,300,000,000تومان
خرید زمین با جواز ساخت در جاده مخصوص کرج 66661330

زمین : 744
سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

6,300,000,000تومان

زمین : 744
سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 7000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

55,000,000,000تومان

زمین : 7000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 328
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

2,100,000,000تومان

زمین : 328

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

25,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

25,000,000,000تومان

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

ویژه
3,700,000,000تومان
فروش کارخانه استان اصفهان

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

3,700,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس