مقايسه آگهی ها

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

600,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,170,000,000تومان
فروش زمین صنعتی زیرقیمت در شهریار

زمین : 1900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

8,170,000,000تومان

زمین : 1900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 30000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 5200
سوله : 180
اداری : 180
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,400,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 180
اداری : 180

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

534,000,000تومان

زمین : 2136

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 18300
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 18300

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل