مقايسه آگهی ها

20,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 1200
سوله : 600
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

20,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

2,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 310
سوله : 150
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

2,000,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 150
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

75,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 250
اداری : 98
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

75,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 250
اداری : 98

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارخانه با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1670
سوله : 900
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 900

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

9,000,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 10000
سوله : 540
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

9,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 540
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 5000
سوله : 2625
اداری : 143
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

12,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2625
اداری : 143

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله جهت انبار با متراژ 1000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

8,500,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 12000
سوله : 3000
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

8,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 3000
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

زمین : 5000
سوله : 3175
اداری : 225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

13,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3175
اداری : 225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

100,000,000تومان1,500,000تومان
فروش کارخانه با کاربری غذایی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 400
سوله : 180
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

100,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 400
سوله : 180

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

10,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

10,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

زمین : 1360
سوله : 1150
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

8,000,000,000تومان

زمین : 1360
سوله : 1150
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵