مقايسه آگهی ها

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

670,000,000تومان

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 50
سوله : 240
تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 240

تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 600
بافندگی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 600

بافندگی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 6000
اداری : 400
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 6000
اداری : 400

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80
نساجی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80

نساجی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل