مقايسه آگهی ها

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80
نساجی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80

نساجی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1500
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

850,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 80
سوله : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

25,000,000تومان2تومان

زمین : 80
سوله : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 420
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان5تومان

زمین : 1000
سوله : 420
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 46
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

550,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 46

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1156
سوله : 1000
تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

15,000,000,000تومان

زمین : 1156
سوله : 1000

تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل