مقايسه آگهی ها

زمین : 290
سوله : 145
اداری : 95
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 290
سوله : 145
اداری : 95

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

150,000,000تومان2,000,000تومان
۱۱۵متر کارگاه با امکانات فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 280
سوله : 280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

150,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

8,200,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 80
سوله : 80
تجاری

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

ویژه
2,000,000,000تومان
انبار بسیار شیک معاوضه با اپارتمان یا خودرو شهرک صنعتی پایتخت

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

زمین : 530
سوله : 110
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,120,000,000تومان

زمین : 530
سوله : 110
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,700,000,000تومان
فروش انبار، گلگون 66661330

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

2,700,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

2,000,000,000تومان
فروش فوری واحد تجاری در چهار طبقه شهرک صنعتی شمس آباد /املاک سوله

زمین : 50
سوله : 200
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 200

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

2,700,000,000تومان
فروش سوله ،شهرک صنعتی گلگون ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

2,700,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس