300,000,000تومان20,000,000تومان

سوله : 800
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,500,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 1250
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

8,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1250
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

100,000,000تومان10,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

6,500,000,000تومان
blank

سوله : 1300
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

6,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵