930,000,000تومان
اجاره 560 متر سالن صنعتی در انبارنفت

زمین : 224
سوله : 178
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

930,000,000تومان

زمین : 224
سوله : 178

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

30,000,000تومان3,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 2000
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

زمین : 1360
سوله : 1150
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

8,000,000,000تومان

زمین : 1360
سوله : 1150
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

40,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره ملک مناسب انبار در منطقه رباط کریم

زمین : 1600
سوله : 200
اداری : 25
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 200
اداری : 25

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

13,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در متراژهای مختلف در منطقه شهریار

زمین : 5000
سوله : 3800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

13,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

85,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 250000
سوله : 200000
اداری : 145
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

40,000,000,000تومان

زمین : 250000
سوله : 200000
اداری : 145

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

3,500,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 860
سوله : 400
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 860
سوله : 400
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 3000
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

2,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

6,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 5700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

6,000,000,000تومان

زمین : 5700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

زمین : 2000
سوله : 1600
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

1,690,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

2,000,000,000تومان
اجاره ملک با سوله 700 متری در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 6500
سوله : 500
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

2,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 500
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 5022
سوله : 2575
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

35,000,000,000تومان

زمین : 5022
سوله : 2575
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

300,000,000تومان3,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

300,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲