زمین : 1300
سوله : 650
اداری : 150
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

7,300,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 650
اداری : 150

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1000 متری در بابا سلمان شهریار

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

20,000,000تومان800,000تومان
blank

زمین : 90
سوله : 90
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

20,000,000تومان800,000تومان

زمین : 90
سوله : 90

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

30,000,000تومان1,500,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2000
اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

30,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 2000

اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

6,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 25
سوله : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

135,000,000تومان

زمین : 25
سوله : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

140,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

140,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

10,000,000تومان2,000,000تومان
blank

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

10,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

6,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و سوله در شهرک عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 480
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 480
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

400,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 97
سوله : 97
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

400,000,000تومان

زمین : 97
سوله : 97

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 50
اداری : 200
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

3,000,000,000تومان

زمین : 50
اداری : 200

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

120,000,000,000تومان
فروش 4800 متر پاساژ مغازه تجاری بصورت یکجا واقع در بازار مبل یافت آباد

زمین : 2600
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

120,000,000,000تومان

زمین : 2600
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

21,000,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

21,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

زمین : 573
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

8,000,000,000تومان

زمین : 573

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

18,000,000تومان1,800,000تومان
blank

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱