مقايسه آگهی ها

300,000,000تومان
فروش فوری مغازه تراشکاری درشهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 45
سوله : 45
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

300,000,000تومان

زمین : 45
سوله : 45

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

10,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره کارخانه شهرک صنعتی زواره ای

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

850,000,000تومان
فروش گاراژ با 192 متر تجاری در جاده شهر قدس

زمین : 50
سوله : 220
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

850,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 220

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

450,000,000تومان
فروش گاراژ با 192 متر تجاری در جاده شهر قدس

زمین : 50
سوله : 100
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

450,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 100

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

18,000,000تومان1,800,000تومان
واحد تجاری با موقعیت عالی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 172
سوله : 172
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,462,000,000تومان

زمین : 172
سوله : 172

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

135,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

زمین : 55
سوله : 55
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

70,000,000تومان

زمین : 55
سوله : 55

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس