100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در اتوبان فتح

زمین : 13000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 13000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

زمین : 20000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

2,000,000,000تومان

زمین : 20000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

2,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

10,000,000تومان6,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

3,700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 3150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

3,700,000,000تومان

زمین : 3150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

150,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره باغ رستوران زیبا در شهریار

زمین : 800
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

150,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 800

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سالن بهداشتی 500 متری در منطقه شهریار

زمین : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

1تومان12,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 250 متری در منطقه ورامین

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1تومان12,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

زمین : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

750,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

1,200,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

1,200,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

100,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری 600 متری در منطقه سه راه آدران

زمین : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

زمین : 13000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

23,400,000,000تومان

زمین : 13000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

7,800,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در بزرگراه ازادگان

زمین : 5200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

7,800,000,000تومان

زمین : 5200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

10,100,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 2883
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,100,000,000تومان

زمین : 2883

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,600,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در خیابان قزوین سه راه آذری

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,600,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 920
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

2,600,000,000تومان

زمین : 920

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲