40,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

40,000,000,000تومان

زمین : 20000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

5,700,000,000تومان
blank

سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

5,700,000,000تومان

زمین : 1220
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

زمین : 6500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

2,880,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
2,880,000,000تومان

زمین : 1200

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

700,000,000تومان

زمین : 10000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

4,300,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد
4,300,000,000تومان

زمین : 3150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

675,000,000تومان
فروش کارگاه کوچک تولیدی در بهترین منطقه حومه کرج
675,000,000تومان

زمین : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

35,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز قیر و ایزوگام در شهرک صنعتی شمس آباد
35,000,000,000تومان

زمین : 9300

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

30,450,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

30,450,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

10,000,000تومان6,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

45,000,000,000تومان
فروش زمین 150 هکتاری با قابلیت تبدیل به صنعتی بین ساوه -همدان
45,000,000,000تومان

زمین : 1500000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

53,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

53,000,000,000تومان

زمین : 53000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در اتوبان فتح

اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 13000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

2,000,000,000تومان
blank

اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

2,000,000,000تومان

زمین : 20000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

2,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

150,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره باغ رستوران زیبا در شهریار

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

150,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 800

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹