مقايسه آگهی ها

زمین : 73000

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,900,000,000تومان

زمین : 73000

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان
رهن واجاره زمین صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,700,000,000تومان

زمین : 29000

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1943
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

246,450,000تومان

زمین : 1943

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1530
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 1530

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 3000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1876
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

550,000,000تومان

زمین : 1876

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل