مقايسه آگهی ها

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 12640
دامداری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 130000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

4,160,000,000تومان

زمین : 130000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 5000
سوله : 3000
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 50000
اداری : 2100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 2100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

8,170,000,000تومان
فروش زمین صنعتی زیرقیمت در شهریار

زمین : 1900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

8,170,000,000تومان

زمین : 1900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 30000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

750,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 20000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 20000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل