مقايسه آگهی ها

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 560
اداری : 35
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

870,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 560
اداری : 35

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله ۳۰۰ متری ، میدان فتح ، جاده قدیم کرج

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان
کرایه کارگاه ارزان صنعتی شهرک شمس آباد -املاک سوله

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل