39,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

39,000,000,000تومان

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

200,000,000تومان
فروش سوله در استان رشت

سوله : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

200,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 2400
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان
blank

سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان

سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 3600
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,600,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 1600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

11,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

11,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

25,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 650
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,000,000,000تومان
blank

سوله : 1700
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1700
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

2,200,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 400
اداری : 40
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

2,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 40

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

19,300,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 2000
اداری : 220
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

19,300,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 220

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 550
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 550
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲