مقايسه آگهی ها

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1680
سوله : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 110
سوله : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 110
سوله : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2100
سوله : 500
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 500

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل