زمین : 20000
سوله : 1800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

14,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 230
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 230

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,100,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1170
سوله : 520
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,100,000,000تومان

زمین : 1170
سوله : 520
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

300,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 18000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 18000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 4800
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

16,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

750,000,000تومان
فروش کارگاه کوچک صنعتی در کیانمهر کرج

زمین : 160
سوله : 245
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

750,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 245
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

7,200,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 525
سوله : 345
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

7,200,000,000تومان

زمین : 525
سوله : 345
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

7,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 525
سوله : 345
اداری : 32
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

7,500,000,000تومان

زمین : 525
سوله : 345
اداری : 32

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی و سالن در نارمک خ فرجام غربی

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 72
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 72

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

25,000,000تومان2,500,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 220
سوله : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

25,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,500,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در متراژهای مختلف در منطقه شهریار

سوله : 380
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

3,500,000,000تومان

سوله : 380
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

18,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

7,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

7,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

2,500,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

2,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

200,000,000تومان15,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 74
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 74

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲