12,500,000,000تومان
فروش سوله شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 4800
سوله : 2000
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

12,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 2000
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

120,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

120,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

5,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

5,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

500,000,000تومان80,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 10000
سوله : 3200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

100,000,000تومان17,000,000تومان
blank

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2200
سوله : 1700

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

30,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

5,600,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 3375
سوله : 1266
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

5,600,000,000تومان

زمین : 3375
سوله : 1266
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

180,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,000,000,000تومان
اجاره سالن بهداشتی بسته بندی تخم مرغ در عباس آباد علاقبند

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

5,800,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

5,800,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

6,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 4200
سوله : 1700
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1700
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

4,500,000,000تومان
اجاره سوله نوساز مناسب انبار در خیابان پالایشگاه

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

4,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

56,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 560000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

56,000,000,000تومان

زمین : 560000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹