مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,500,000,000تومان
فروش کارخانه نساجی در ابهر زنجان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : mvkh2612

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : mvkh2612

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی درگرمدره

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل