مقايسه آگهی ها

زمین : 305
سوله : 245
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

450,000,000تومان

زمین : 305
سوله : 245
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2800
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل