مقايسه آگهی ها

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

1,760,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

2,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 10000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 10000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

50,000,000تومان3,800,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

50,000,000تومان3,800,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1,320,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

16,080,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 2300
سوله : 920
اداری : 65
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

80,500,000تومان

زمین : 2300
سوله : 920
اداری : 65

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

50,000,000تومان10تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

50,000,000تومان10تومان

زمین : 6000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

17,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

17,500,000,000تومان

زمین : 3500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳