80,000,000تومان1تومان
فروش زمین 150 هکتاری با قابلیت تبدیل به صنعتی بین ساوه -همدان

سوله : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

80,000,000تومان1تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

3,500,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی درپاکدشت میدان پارچین

سوله : 150
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

3,500,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 150

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

6,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله بهداشتی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 150
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

6,000,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

250,000,000تومان9,000,000تومان
شهرک صنعتی عباس اباد

سوله : 100
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

250,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

7,500,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی و سالن در شهر قدس
7,500,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 540

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

30,000,000تومان3,000,000تومان
blank

سوله : 80
تجاری

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

زمین : 260
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

850,000,000تومان
زمین تجاری در شهرک شمس اباد

سوله : 45
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

850,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 45

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

2,000,000,000تومان100,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1300
اداری : 250
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

2,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1300
اداری : 250

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

200,000,000تومان60,000,000تومان
blank
200,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 40000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

50,000,000تومان4,000,000تومان
blank
50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 430

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

300,000,000تومان30,000,000تومان
blank
300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

1,200,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه بامجوز گرانول در منطقه احمدآباد کهریزک

سوله : 63
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

1,200,000,000تومان

زمین : 63
سوله : 63

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

150,000,000تومان15,000,000تومان
blank
150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

500,000,000تومان70,000,000تومان
اجاره سالن و سوله تمیز در منطقه سیاه سنگ

سوله : 40
اداری : 40
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

500,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 40
اداری : 40

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

200,000,000تومان60,000,000تومان
blank
200,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 40000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲