4,875,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 6500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,875,000,000تومان

زمین : 6500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

5,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 10000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

5,000,000,000تومان

زمین : 10000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

4,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 10044
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

4,000,000,000تومان

زمین : 10044

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

4,200,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 640
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,200,000,000تومان

زمین : 640

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,510,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2255
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,510,000,000تومان

زمین : 2255

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

5,000,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

220,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1000000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

220,000,000,000تومان

زمین : 1000000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 11000
سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 11000

سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

11,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

11,000,000,000تومان

زمین : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,000,000,000تومان

زمین : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,000,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,700,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 3000
اداری : 12
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

2,700,000,000تومان

زمین : 3000
اداری : 12

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

1,560,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

1,560,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

540,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

540,000,000تومان

زمین : 1200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 180000
سوله : 2
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

30,000,000,000تومان

زمین : 180000
سوله : 2

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

8,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

3,500,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

3,500,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷