مقايسه آگهی ها

375,000,000تومان
فروش زمین ۱۵۰۰ متری در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1516
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

375,000,000تومان

زمین : 1516

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3,600,000,000تومان
فروش سوله 1200 متر ،زون شیمیایی ، شهرک صنعتی نصیرآباد

زمین : 3000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,600,000,000تومان

زمین : 3000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,400,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری شده در شهرک صنعتی پرند ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,400,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

4,000,000,000تومان
خرید کارخانه، پروانه مواد غذایی 4500 متر شهرک صنعتی البرز 66661330

زمین : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

600,000,000تومان
خرید زمین،650 متر در تهران،شهرک صنعتی قرچک

زمین : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

600,000,000تومان

زمین : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1,000,000,000تومان
فروش زمین ۴۰۰۰ متری در شهرک صنعتی پرند

زمین : 4100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان

زمین : 4100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان
فروش زمین ۵۰۰ متری در جاده خاوران ۳۶۴۷۰۲۸۹-۰۲۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

96,000,000,000تومان
خرید کارخانه، پروانه مواد غذایی 4500 متر شهرک صنعتی البرز 66661330

زمین : 12000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

96,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 7
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 7

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس