مقايسه آگهی ها

1,500,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,219,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 2300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,219,000,000تومان

زمین : 2300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

850,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3288
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

850,000,000تومان

زمین : 3288

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,620,210,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 3057
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,620,210,000تومان

زمین : 3057

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

6,750,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 7500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

6,750,000,000تومان

زمین : 7500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

400,000,000تومان
اجاره سوله شهرک صنعتی صفادشت با جرثقیل سقفی

زمین : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

400,000,000تومان

زمین : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

15,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 14100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

15,000,000,000تومان

زمین : 14100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

10,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

10,000,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

852,500,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 775
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

852,500,000تومان

زمین : 775

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

2,600,000,000تومان
اجاره سوله شهرک صنعتی صفادشت با جرثقیل سقفی

زمین : 2600
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

2,600,000,000تومان

زمین : 2600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

96,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 800000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

96,000,000,000تومان

زمین : 800000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

11,200,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 5000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

11,200,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰