4,800,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

4,800,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 8000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 8000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1,560,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1,560,000,000تومان

زمین : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

10,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

10,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

2,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 4800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

2,000,000,000تومان

زمین : 4800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

2,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

2,000,000,000تومان

زمین : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

1,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

1,000,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

3,800,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 3800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

3,800,000,000تومان

زمین : 3800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

5,000,000,000تومان
اجاره کارخانه 5000 متری در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2255
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

5,000,000,000تومان

زمین : 2255

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

24,000,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

زمین : 12000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

24,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

7,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

7,000,000,000تومان

زمین : 2200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

25,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

25,000,000,000تومان

زمین : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

4,294,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 6606
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

4,294,000,000تومان

زمین : 6606

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

7,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 5000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

7,500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

40,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 3000
سوله : 800 فنداسیون
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

40,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800 فنداسیون

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

2,500,000,000تومان
فروش سوله 900 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1800
سوله : 900
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

2,500,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶