مقايسه آگهی ها

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

9,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,700,000,000تومان
سوله اجاره و خرید سوله جاده مخصوص کرج 66661330-021

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

3,200,000,000تومان
فروش انبار ۲۴۰ متری در جاده قدیم کرج (فتح) ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 240
سوله : 165
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

3,200,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 165

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

20,000,000,000تومان
فروش انبار، گلگون 66661330

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

20,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 90
سوله : 80
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

850,000,000تومان

زمین : 90
سوله : 80
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

18,500,000,000تومان
فروش کارخانه ،1800 متر جاده قدیم کرج ،65 متری فتح

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

18,500,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

50,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره انبارکالا درتهران – گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره زیر قیمت انبار یا سوله صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 260
سوله : 210
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 260
سوله : 210
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس