مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره ۹۰۰ متر انبار در احمد آباد مستوفی

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

6,800,000,000تومان

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان
۷۰۰مترسوله اجاره جهت بیت کوین درشهر تبریز

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی درفاز۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان
رهن ، اجاره کارگاه در فتح ، جاده قدیم کرج ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل