مقايسه آگهی ها

6,500,000,000تومان
اجاره کارخانه در علی آباد ( پایتخت ) 66661330-021

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

6,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

5,500,000,000تومان
خرید انبار، تهران 66661330

زمین : 2250
سوله : 1000
اداری : 400
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

5,500,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 1000
اداری : 400

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,200,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 5100
سوله : 1700
اداری : 330
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,200,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1700
اداری : 330

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1888
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 1888
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,800,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1200
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,800,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 3000
سوله : 625
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 3000
سوله : 625

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

7,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2100
سوله : 2100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

7,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,300,000,000تومان
فروش کارخانه فلزی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 40
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 40

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 406
سوله : 287
اداری : 20
ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,200,000,000تومان

زمین : 406
سوله : 287
اداری : 20

ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

5,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 250
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

5,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 250

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸