پروانه ساخت چیست و انچه درباره دریافت پروانه ساختمان باید بدانید

پروانه ساخت چیست و انچه درباره دریافت پروانه ساختمان باید بدانید

پروانه ساخت چیست و انچه درباره دریافت پروانه ساختمان باید بدانید پروانه ساخت چیست ؟ ! پروانه ساخت مجوزی است که شهرداری‌ یا سایر مراجع صدور مانند: همیار شهرداری دهیاری مراکز خدمات الکترونیک شهر صادر نموده و برای احداث انواع ساختمان در اختیار مالک قرار می‌دهند. نکته : صدور پروانه باید قبل از شروع به […]