مقايسه آگهی ها

25,000,000,000تومان
فروش ویژه کارخانه تخلیه در جاده مخصوص کرج املاک صنعتی سوله

زمین : 7182
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 7182
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,080,000,000تومان
فروش اکازیون زمین درشهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله
4,080,000,000تومان

زمین : 12000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

90,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

ویژه
1,500,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهریار

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 120
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 120

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 388
سوله : 280
اداری : 20
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 388
سوله : 280
اداری : 20

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

نام مشاور : حسینی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

نام مشاور : حسینی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
سوله صنعتی در رباط کریم – املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 300
اداری : 250
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 300
اداری : 250

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل