خرید سوله در تهران و شهرک های صنعتی

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای اجاره

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارگاه 700 متری در آلومینیوم کارا شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری مناسب انبار در جاده مخصوص

سوله : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

1,000,000,000تومان110,000,000تومان
فروش کارخانه نوساز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 3500
اداری : 1500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

1,000,000,000تومان110,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 1500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

سوله : 20000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

زمین : 32000
سوله : 20000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ در منطقه صنعتی کمرد

سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

500,000,000تومان35,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

500,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای فروش

9,000,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

9,000,000,000تومان

زمین : 3870
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

9,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 1700
اداری : 2365
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

9,000,000,000تومان

زمین : 3870
سوله : 1700
اداری : 2365

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

4,500,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 310
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

4,500,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 310
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

77,000,000,000تومان
مجموعهٔ دامداری صنعتی واقع در طالقان ((( زیر قیمت کارشناسی )))

سوله : 1200
اداری : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

77,000,000,000تومان

زمین : 22500
سوله : 1200
اداری : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

5,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

5,500,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

2,400,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی باتمام مجوزات در شهرستان اردبیل

سوله : 200
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

2,400,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 200
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲