اجاره سوله ، خرید کارگاه ، فروش کارخانه 

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای اجاره

50,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

100,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره کارخانه بامجوز بسته بندی در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 70
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

100,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره سوله 1300متری در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله 500 متری در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای فروش

11,000,000,000تومان
فروش مرغداری مجهز در جاده سنندج با وام بانکی

زمین : 13500
سوله : 3500
اداری : 100
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

11,000,000,000تومان

زمین : 13500
سوله : 3500
اداری : 100

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 3750
سوله : 1400
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 3750
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

15,000,000,000تومان
فروش کارگاه کوچک تولیدی در محدوده کرج تا قزوین

زمین : 60000
سوله : 6500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

15,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 6500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

5,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در شهرک صنعتی پرند

زمین : 2000
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

2,400,000,000تومان
فروش زمین صنعتی با موقعیت عالی در شهرستان مشگین شهر

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

2,400,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

1,800,000,000تومان
فروش زمین صنعتی با موقعیت عالی در شهرستان مشگین شهر

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

1,800,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰