اجاره سوله ، خرید کارگاه ، فروش کارخانه 

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای اجاره

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 700
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 700

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

3,000,000تومان35,000,000تومان
پارک صنعتی لیا قزوین کارگاه کوچک

زمین : 5000
سوله : 220
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

3,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 220
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

100,000,000تومان12,000,000تومان
قیمت خرید کارخانه اکازیون صنعتی در صفادشت کرج

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

30,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله 1000 متری بسته بندی حبوبات در شهرک صنعتی صفادشت (دهک)

زمین : 80
سوله : 80
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

30,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

200,000,000تومان15,000,000تومان
سوله ذون پلاستیک در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

300,000,000تومان70,000,000تومان
فروش کارخانه غذایی با متراژ سوله 1200 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3280
سوله : 2500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

300,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 3280
سوله : 2500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای فروش

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 800
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

85,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 800

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 12000
سوله : 5500
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

110,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5500
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 110
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

7,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 110

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

2,800,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری غذایی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

2,800,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

8,500,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 30000
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

8,500,000,000تومان

زمین : 30000

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

6,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه برنج کوبی درمنطقه صنعتی تالش

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

6,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶