مقايسه آگهی ها

اجاره سوله، خرید کارگاه، فروش کارخانه و اجاره انبار

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای اجاره

150,000,000تومان6,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 406
سوله : 287
اداری : 35
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

150,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 406
سوله : 287
اداری : 35

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

40,000,000تومان
بر اتوبان ساوه به تهران 20 هکتار زمین با جواز ساخت یک هکتار سوله

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

40,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

200,000,000تومان20,000,000تومان
فروش 2500 متر سوله در شهرک صنعتی محمد آباد اصفهان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

100,000,000تومان7,000,000تومان
فروش یک باب کارخانه در شهرک صنعتی بروجن

زمین : 500
سوله : 360
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 360
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

60,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 360
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

60,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 360
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

300,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین

زمین : 1500
سوله : 180
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

300,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 180
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

30,000,000تومان1,500,000تومان
فروش کارخانه با امکانات در شهرستان ابهر

زمین : 800
سوله : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

30,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 800
سوله : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

500,000,000تومان25,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

500,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

100,000,000تومان45,000,000تومان
فروش سوله کارگاهی با متراژ 300 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

100,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای فروش

10,000,000,000تومان
شهرک صنعتی فیروزکوه منطقه فیروزکوه

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 125
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

10,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 125

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

9,000,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

9,000,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

4,000,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 608
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

4,000,000,000تومان

زمین : 608
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

6,500,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در پاکدشت

زمین : 1362
سوله : 679
اداری : 154
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

6,500,000,000تومان

زمین : 1362
سوله : 679
اداری : 154

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

1,500,000,000تومان
فروش کارخانه 4000 متری فقط 1و نیم میلیارد!

زمین : 4000
سوله : 1300
اداری : 78
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

1,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1300
اداری : 78

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

1,500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 40000
سوله : 1300
اداری : 150
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

1,500,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1300
اداری : 150

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

1,540,000,000تومان
اجاره سوله 1000 متری بسته بندی حبوبات در شهرک صنعتی صفادشت (دهک)

زمین : 220
سوله : 440
اداری : 12
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

1,540,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 440
اداری : 12

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

3,000,000,000تومان
فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

36,000,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

36,000,000,000تومان

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس