مقايسه آگهی ها

اجاره سوله ، خرید کارگاه ، فروش کارخانه 

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای اجاره

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1000
سوله : 400
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

500,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سالن در منطقه تهرانپارس

زمین : 2700
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

500,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

400,000,000تومان8,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 1500
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

400,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1500
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1500
سوله : 630
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 630

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

250,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره کارخانه در علی آباد ( پایتخت ) 66661330-021

زمین : 1400
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

250,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای فروش

زمین : 8000
سوله : 1200
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 8000
سوله : 1200
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

15,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 14100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

15,000,000,000تومان

زمین : 14100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

20,000,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 2610
سوله : 1500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

20,000,000,000تومان

زمین : 2610
سوله : 1500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

4,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2200
سوله : 1200
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

4,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 1021
سوله : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 1021
سوله : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

4,680,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 520
سوله : 520
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

4,680,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 520
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳