مقايسه آگهی ها

اجاره سوله، خرید کارگاه، فروش کارخانه و اجاره انبار

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای اجاره

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی هشتگرد

زمین : 300
سوله : 170
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 170
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 5800
سوله : 720
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 720

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

300,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارگاه و انبار در محدوده شرق تهران

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

300,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان12,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 380
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 380

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

300,000,000تومان30,000,000تومان
تبریز _ شهرستان عجبشیر _ اجاره سوله 1500 متر

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

جدیدترین آگهی های ثبت شده برای فروش

زمین : 5000
سوله : 3800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

13,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

11,200,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 5000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

11,200,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

67,000,000,000تومان
فروش زمین با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 6700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

67,000,000,000تومان

زمین : 6700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

6,500,000,000تومان
فروش زیر قیمت سوله بهداشتی در شهرک صفادشت کرج

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 140
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

6,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 140

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 144
سوله : 144
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

750,000,000تومان

زمین : 144
سوله : 144

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

3,800,000,000تومان
کارخانه با جواز شیمیایی 3000 متر در شهرک صنعتی سمنان 66661330-021

سوله : 770
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

3,800,000,000تومان

سوله : 770

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹