گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

4,000,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 250
سوله : 380
اداری : 80
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 380
اداری : 80

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

5,000,000,000تومان
فروش 4400 متر زمین در جاده قدیم کرج - قزوین

زمین : 4400
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

5,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

3,000,000,000تومان
کارخانه خط تولید ساندویچ پانل المانی پلی یورتان صوفیان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

14,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1380
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

14,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1380
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

2,500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 640
سوله : 216
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

1,800,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 216
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

7,000,000,000تومان
فروش سوله 5250 متر شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 2200
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

7,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 1250
سوله : 600
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

22,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 600
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

50,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

9,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

35,000,000,000تومان
جاده مخصوص کرج خرید سالن مواد غذایی

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

35,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 5300
سوله : 1050
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

8,000,000,000تومان

زمین : 5300
سوله : 1050

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸