مقايسه آگهی ها

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 17 ساعت قبل

600,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 17 ساعت قبل

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

600,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل