گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

زمین : 6 هکتار
سوله : 6000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

65,000,000,000تومان

زمین : 6 هکتار
سوله : 6000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

12,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,500,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در متراژهای مختلف در منطقه شهریار

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه بامجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

5,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

5,000,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

8,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در اتوبان آزادگان

زمین : 1700
سوله : 940
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

8,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 940
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

220,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1000000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

220,000,000,000تومان

زمین : 1000000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

65,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,200,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1200
سوله : 700
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 700

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 53000
سوله : 25000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

53,000,000,000تومان

زمین : 53000
سوله : 25000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 10000
سوله : 2500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

40,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

43,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 41000
سوله : 4000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

43,000,000,000تومان

زمین : 41000
سوله : 4000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 9400
سوله : 5000
اداری : 410
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

110,000,000,000تومان

زمین : 9400
سوله : 5000
اداری : 410

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 1098
سوله : 800
اداری : 100
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 1098
سوله : 800
اداری : 100

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 11000
سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 11000

سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹