مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

2,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1750
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,000,000,000تومان

زمین : 1750

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

760,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1168

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

760,000,000تومان

زمین : 1168

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,400,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری غذایی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2000
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,200,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1500
سوله : 400
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,200,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 400

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

135,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 85
سوله : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

135,000,000تومان

زمین : 85
سوله : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 150
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 150
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

200,000,000,000تومان
فروش سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

50,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

50,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 4450
سوله : 1000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

38,000,000,000تومان

زمین : 4450
سوله : 1000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

35,000,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری غذایی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

35,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 10725
سوله : 500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 10725
سوله : 500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵