گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 1200
سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

3,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 360
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

1,200,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان
فروش سوله 230 متری در شهرک صنعتی در صفا دشت

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 180
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

1,000,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 47
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

750,000,000تومان

زمین : 47

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 5470
سوله : 1000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

6,000,000,000تومان

زمین : 5470
سوله : 1000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 184
سوله : 180
اداری : 61

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

1,250,000,000تومان

زمین : 184
سوله : 180
اداری : 61

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

27,000,000,000تومان
فروش تجاری بر جاده ملارد به شهریار

زمین : 1568
سوله : 100
اداری : 20
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

27,000,000,000تومان

زمین : 1568
سوله : 100
اداری : 20

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

3,200,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

3,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶