مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

40,000,000تومان
فروش زمین بر اتوبان ساوه -فروشنده واقعی

زمین : 97
سوله : 97
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

40,000,000تومان

زمین : 97
سوله : 97

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

5,500,000,000تومان
فروش کارخانه 5000 متر بسته بندی خشکبار و حبوبات در دهک صفادشت

زمین : 12000
سوله : 800
اداری : 240
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

5,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 800
اداری : 240

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

400,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 786
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

400,000,000تومان

زمین : 786

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

8,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

25,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

25,000,000,000تومان

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

624,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 48
سوله : 48
اداری : 32
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

624,000,000تومان

زمین : 48
سوله : 48
اداری : 32

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 2000
سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

1,200,000,000تومان

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه صنعتی کردان (زیرقیمت)

زمین : 1680
سوله : 3000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

12,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 3000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 1650
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

4,500,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 40
سوله : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

200,000,000تومان

زمین : 40
سوله : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس