مقايسه آگهی ها

1,500,000,000تومان
فروش کارخانه شیمیایی، 2600 متر ، شهرک صنعتی جنت آباد 36470289-021

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

1,500,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

2,200,000,000تومان
خرید سوله 500 متری در شهرک صنعتی محموداباد قم زیرقیمت

زمین : 700
سوله : 288
اداری : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

2,200,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 288
اداری : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

2,000,000,000تومان

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

15,000,000,000تومان
فروش کارخانه، 1250 متر شهرک صنعتی صفادشت 66661330

زمین : 10000
سوله : 3200
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

15,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

30,000,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 500
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

30,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 500

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

1,600,000,000تومان
فروش کارگاه،1000 متر در قلعه حسن خان (شهر قدس)

زمین : 1000
سوله : 260
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 260
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

زمین : 2450
سوله : 1000
اداری : 144
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

4,900,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1000
اداری : 144

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

5,200,000,000تومان
220 متر سوله در 65 متری فتح،17 شهریور با قیمت عالی،فوری به فروش میرسد

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

5,200,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

17,000,000,000تومان
فروش کارخانه، 1250 متر شهرک صنعتی صفادشت 66661330

زمین : 10000
سوله : 2200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس