گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

9,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس
9,500,000,000تومان

زمین : 2666

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

5,500,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

سوله : 360
اداری : 72
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 72

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

9,300,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

9,300,000,000تومان

زمین : 2666

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

5,500,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 140
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

5,500,000,000تومان

زمین : 1180
سوله : 800
اداری : 140

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

11,000,000,000تومان
خرید سالن و سوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1600
اداری : 300
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

11,000,000,000تومان

زمین : 3775
سوله : 1600
اداری : 300

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

8,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

8,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

1,100,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 200
اداری : 30
سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

1,100,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

100,000,000,000تومان
خرید کارخانه با خط تولید تمام اتوماتیک نورد در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 3000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

100,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

6,600,000,000تومان
قیمت کارگاه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 540
اداری : 80
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

6,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 540
اداری : 80

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

125,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2000
اداری : 150
تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

125,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 2000
اداری : 150

تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

4,000,000,000تومان
blank

سوله : 300
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

65,000,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 4000
اداری : 825
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

65,000,000,000تومان

زمین : 13200
سوله : 4000
اداری : 825

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

25,000,000,000تومان
فروش ۲۰۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله

سوله : 1100
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

25,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1100
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

37,500,000,000تومان
خرید زمین غرب تهران جاده مخصوص کرج

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

37,500,000,000تومان

زمین : 15000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

9,000,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

سوله : 225
اداری : 225
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

9,000,000,000تومان

زمین : 1783
سوله : 225
اداری : 225

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

25,000,000,000تومان
کارخانه بتن در حال کار شهرک صنعتی ورامین

سوله : 1100
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

25,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1100
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶