مقايسه آگهی ها

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 4000
سوله : 1600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

800,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 360
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 360

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 12640
دامداری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل