مقايسه آگهی ها

4,099,999,994تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
سوله : 2400
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,099,999,994تومان

زمین : 5000
سوله : 2400
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

25,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

25,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

110,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 37500
سوله : 7000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

110,000,000,000تومان

زمین : 37500
سوله : 7000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
سوله : 625
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 625

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 4020
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 150
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,300,000,000تومان
فروش استثنائی کارگاه و انبار کالا در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید