مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی ، بر ۶۰ متری شوراباد

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : amiramiramir

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : amiramiramir

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : zamani1234

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

نام مشاور : zamani1234

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 50
سنگبری

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 50

سنگبری

تاریخ ثبت : 6 روز قبل