مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارگاه 250 متر شهرک صنعتی عباس آباد 36470289-021

زمین : 465
سوله : 240
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 465
سوله : 240
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

50,000,000تومان4,000,000تومان
فروش کارگاه،1000 متر در قلعه حسن خان (شهر قدس)

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

50,000,000تومان5,000,000تومان
فروش کارگاه،1000 متر در قلعه حسن خان (شهر قدس)

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 30
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 30

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

15,000,000تومان3,200,000تومان
اجاره سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه/املاک صنعتی سوله

زمین : 280
سوله : 125
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

15,000,000تومان3,200,000تومان

زمین : 280
سوله : 125
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره سوله ،3200 متر شهرک صنعتی سالاریه 36470289-021

زمین : 1400
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

20,000,000تومان3,500,000تومان
فروش کارگاه ،200 متری در شهرک صنعتی چیچک لو 56417929-021

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

20,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

100,000,000تومان38,000,000تومان
اجاره سوله ،3200 متر شهرک صنعتی سالاریه 36470289-021

زمین : 5600
سوله : 3240
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

100,000,000تومان38,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3240
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارگاه 250 متر شهرک صنعتی عباس آباد 36470289-021

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس