مقايسه آگهی ها

20,000,000تومان5,500,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 600
سوله : 430
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

20,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 430

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارخانه کوه سفید قم

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله با قیمت مناسب در استان قم

زمین : 4000
سوله : 1000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

80,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

80,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان
کرایه کارگاه ارزان صنعتی شهرک شمس آباد -املاک سوله

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

80,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله ارزان قیمت صنعتی در نزدیک تهران

زمین : 600
سوله : 430
اداری : 27
صنعتی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

80,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 430
اداری : 27

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره چهاردیواری کوه سفید قم

زمین : 600
تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 600

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل