رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره انبار ارزان قیمت و کارگاه کوچک و کارخانه های فعال و اجاره انبار کوچک در تهران در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره، انباری و  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان تهران و قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم 02166661329

35,000,000تومان
اجاره سوله زون متفرقه در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 5000
سوله : 1800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1820
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1820
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

30,000,000تومان2,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 60
سوله : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

30,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 6000
سوله : 4000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 6000
سوله : 4000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

150,000,000تومان30,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1282
سوله : 540
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1282
سوله : 540
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

20,000,000تومان1,200,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 400
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

20,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 400
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

80,000,000تومان15,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

80,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

145,000,000تومان36,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 3200
سوله : 2000
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

145,000,000تومان36,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2000

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

200,000,000تومان45,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 24
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 24

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶