مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره ۹۰۰ متر انبار در احمد آباد مستوفی

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان
۷۰۰مترسوله اجاره جهت بیت کوین درشهر تبریز

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی درفاز۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان
رهن ، اجاره کارگاه در فتح ، جاده قدیم کرج ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

400,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره کارخانه تولید بتون در جاده قدیم کرج ۶۵ متری فتح

زمین : 3100
اداری : 253
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

400,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3100
اداری : 253

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله ۷۰۰ متری در ۱۷ شهریور ۶۵ متری فتح

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان
کارخانه فعال آب معدنی در جاده هراز اجاره داده میشود

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل