همکاری با ما

همکاری با گروه املاک صنعتی سوله به ۳ شیوه امکان پذیر می باشد

شیوه اول :

در این شیوه قراردادی فی مابین، فایلی را که طرفین به همدیگر معرفی می کنند مورد فعالیت بوده و در صورت انجام قرارداد حق الزحمه طبق توافق بین دو طرف تقسیم می شود.

شیوه دوم :

در این شیوه با قراردادی که با گروه سوله منعقد می گردد مشاور املاک متقاضی همکاری،با دسترسی به  پنل اختصاصی از وب سایت گروه سوله ، قادر به ثبت فایل بدون محدودیت بوده و کاربران وب سایت با خود مشاور املاک تماس خواهند داشت و مشاور املاک صرفا حق اشتراک به گروه سوله پرداخت می نماید و در این شیوه امکان ارتقا همکاری با گروه نیز  امکان پذیر است.ضمنا در این شیوه عنوان نمایندگی گروه املاک سوله به مشاور املاک اعطا می گردد.

شیوه سوم :

در این شیوه که کاملترین شیوه همکاریست. مشاور املاک متقاضی با دسترسی کامل به بانک اطلاعات گروه به نماینده  املاک سوله در منطقه فعال خواهد بود و کلیه امکانات گروه در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت .ورودی مشتریان منطقه بدون واسطه به شعبه جدید منتقل گردیده و توانمندی بالایی در استفاده از خدمات کامل گروه را خواهد داشت و قطعا در منطقه حضور این شعبه هیچ گونه نمایندگی یا همکاری دیگری نخواهد بود.

 

مقایسه آگهی ها

مقایسه