گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

1,651,200,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با شرایط عالی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
1,651,200,000تومان

زمین : 2064

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

2,850,000,000تومان
فروش موارد اکازیون در منطقه صنعتی زاگرس/گروه املاک صنعتی سوله

سوله : 500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

2,850,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

4,050,000,000تومان
فروش استثنائی کارگاه و انبار کالا در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
4,050,000,000تومان

زمین : 27000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

6,500,000,000تومان
فروش فوری کارخانه و کارگاه تولیدی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

6,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی زاگرس/گروه املاک صنعتی سوله
4,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

5,265,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

5,265,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

350,000,000تومان
فروش کارگاه کارخانه و موارد اکازیون در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
350,000,000تومان

زمین : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

520,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار و کارگاه در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
520,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

3,900,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

3,900,000,000تومان

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

1,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

1,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله
500,000,000تومان

زمین : 3500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

1,100,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله
1,100,000,000تومان

زمین : 6800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

3,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

3,500,000,000تومان

زمین : 16500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,250,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 228
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱