مقايسه آگهی ها

950,000,000تومان
خریدو فروش فوری املاک صنعتی در شهرک صنعتی گلگون/گروه املاک سوله

زمین : 288
سوله : 218
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

950,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 218
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

220,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

220,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

600,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 14700
سوله : 250
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

600,000,000تومان

زمین : 14700
سوله : 250
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

60,000,000تومان4,000,000تومان
رهن و اجاره فوری سوله و سالن در شهرک صنعتی پایتخت/گروه املاک سوله

زمین : 3400
سوله : 2000
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

60,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 2000
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

120,000,000تومان
رهن کامل کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی پایتخت/گروه املاک سوله

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

120,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره فوری ملک تجاری در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 300
سوله : 300
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید