خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

زمین : 1200
سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

3,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان
فروش سوله 230 متری در شهرک صنعتی در صفا دشت

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 5470
سوله : 1000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

6,000,000,000تومان

زمین : 5470
سوله : 1000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

150,000,000تومان20,000,000تومان
فروش کارخانه بهداشتی در شهرک صنعتی نظرآباد

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی بامجوز بسته بندی خوراک دام در منطقه شهریار

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

3,200,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

3,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

800,000,000تومان
فروش سوله صنعتی تازه ساز کلید نخورده درماهدشت

زمین : 400
سوله : 380
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

800,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 380

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ 220 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

16,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

1,000,000,000تومان250,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵