خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

11,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

11,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان
فروش کارگاه صنعتی در کمالشهر

سوله : 300
اداری : 32
صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 32

صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,600,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 450
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

15,000,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

15,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

25,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 2700
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

25,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

37,000,000,000تومان
blank

سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

37,000,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 600
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,100,000,000تومان
فروش سوله در استان رشت

سوله : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 7000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 7000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان42,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 1350
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان42,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1350
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

11,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 3000
اداری : ندارد
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : ندارد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,000,000,000تومان
blank

سوله : 1700
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1700
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

2,200,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 400
اداری : 40
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

2,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 40

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

300,000,000تومان50,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 850
اداری : 100
سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 850
اداری : 100

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

26,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 750
اداری : 450
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

26,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 450

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲