خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

3,000,000,000تومان90,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان

سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان500,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 8000
اداری : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان500,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 8000
اداری : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
خرید سالن 1680 متر در شهرک صنعتی شکوهیه

سوله : 1000
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

80,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 500
اداری : 15
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

80,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 500
اداری : 15

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 3000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان
اجاره کارخانه ابتدی شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 550
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 1500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,100,000,000تومان
اجاره سالن و سوله بهداشتی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 360
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,100,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 360
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000تومان6,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 250
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 650
اداری : 133
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان

زمین : 1156
سوله : 650
اداری : 133

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

سوله : 600
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

زمین : 3400
سوله : 600
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

200,000,000تومان80,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

200,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 2250
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2250
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰