خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

2,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

2,500,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

1,300,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

1,300,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

4,900,000,000تومان
فروش انبار کارگاه سالن صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 7000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

4,900,000,000تومان

زمین : 7000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

550,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله
550,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

20,000,000تومان2,500,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 310
سوله : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 310
سوله : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

7,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه سالن صنعتی در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 5200
سوله : 2500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

7,000,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 2500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

450,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و انبار و سالن در شهرک صنعتی گلگون/گروه املاک سوله

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 45

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

450,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 45

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

220,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

220,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

600,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 14700
سوله : 250
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

600,000,000تومان

زمین : 14700
سوله : 250
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره فوری ملک تجاری در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 300
سوله : 300
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱