گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

زمین : 15000
سوله : 11000
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

80,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 11000
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

5,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 176
سوله : 160
اداری : 30
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 176
سوله : 160
اداری : 30

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

1,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 1800
سوله : 220
اداری : 25
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

1,500,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 220
اداری : 25

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

20,000,000,000تومان
واگذاری سالن تولید بستنی سنتی فعال در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 1150
سوله : 850
اداری : 850
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

20,000,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 850
اداری : 850

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

13,000,000,000تومان

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

42,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

7,000,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری مناسب انبار و پارکینگ در قرچک

زمین : 2200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

7,000,000,000تومان

زمین : 2200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

7,500,000,000تومان
اجاره کارخانه کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی پرند

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 440
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

7,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 440

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

8,000,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

45,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 9000
سوله : 2440
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

45,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2440

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 32500
سوله : 9300
اداری : 3250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

60,000,000,000تومان

زمین : 32500
سوله : 9300
اداری : 3250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 5200
سوله : 650
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

7,200,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 650
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

6,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 3000
سوله : 850
اداری : 160
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

5,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 850
اداری : 160

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

2,200,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 40
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

2,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 40

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹