مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

1,500,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

30,400,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
30,400,000,000تومان

زمین : 1900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

9,000,000,000تومان
فروش سوله مواد غذایی شهرک صنعتی شکو هیه-املاک سوله

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

9,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

23,000,000,000تومان
یک خط تولید شانه تخم مرغ جهت فروش دارم در شهر مشهد

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,250,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله
3,250,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

60,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه تولیدی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

60,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان8,000,000تومان
فروش کارگاه 400 متری در شهر ساری فروشنده واقعی

زمین : 1375
سوله : 40
اداری : 32
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 40
اداری : 32

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 300
سوله : 150
اداری : 22
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,200,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 150
اداری : 22

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 4600
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

920,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

16,000,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1823
سوله : 550
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

16,000,000,000تومان

زمین : 1823
سوله : 550
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2400
سوله : 650
اداری : 1320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 650
اداری : 1320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,380,000,000تومان
فروش زمین های اکازیون شده در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
1,380,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس