مقايسه آگهی ها

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 3000
سوله : 1500
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

2,250,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 90000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 90000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70
آلومینیوم

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

5,300,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70

آلومینیوم

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل