گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه بامجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

9,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

15,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 2500
سوله : 700
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 700
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان
اجاره ملک مناسب انبار در منطقه صنعتی آلوئک

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در جاده خاوران

زمین : 782
سوله : 310
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 782
سوله : 310
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2400
سوله : 1500
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1500

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 172
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 172

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

1,316,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 280
سوله : 215
اداری : 27
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

1,316,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 215
اداری : 27

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 50
اداری : 50
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 50
اداری : 50

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : ١٩٥٠٠
سوله : ٥٥٠٠
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

20,000,000,000تومان

زمین : ١٩٥٠٠
سوله : ٥٥٠٠
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 30000
سوله : 17000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

150,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 17000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

930,000,000تومان
اجاره 560 متر سالن صنعتی در انبارنفت

زمین : 224
سوله : 178
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

930,000,000تومان

زمین : 224
سوله : 178

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60
دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60

دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 400
سوله : 250
اداری : 25
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,000,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 250
اداری : 25

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,200,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 640
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,200,000,000تومان

زمین : 640

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,510,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2255
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

4,510,000,000تومان

زمین : 2255

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰