مقايسه آگهی ها

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل