مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان60,000,000تومان
قیمت اجاره سوله شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله

زمین : 6000
سوله : 4600
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 4600

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 240
تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 240

تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل