گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

3,500,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری در محدوده شهرک صنعتی گلگون

زمین : 400
سوله : 275
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

3,500,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 275
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

6,000,000,000تومان
فروش کارگاه در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

6,000,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

8,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

8,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

35,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 28000
سوله : 10000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

35,000,000,000تومان

زمین : 28000
سوله : 10000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

100,000,000تومان17,000,000تومان
فروش کارگاه در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

480,000,000,000تومان
اجاره سوله 1000متری با برق بالا در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 15000000
سوله : 15000
اداری : 500
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

480,000,000,000تومان

زمین : 15000000
سوله : 15000
اداری : 500

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

22,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 1564
سوله : 1020
اداری : 164
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

22,000,000,000تومان

زمین : 1564
سوله : 1020
اداری : 164

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

7,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 280
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

7,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 280

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

زمین : 130000
سوله : 14500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

250,000,000,000تومان

زمین : 130000
سوله : 14500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

4,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

زمین : 2000
سوله : 1930
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

8,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1930
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

45,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 20000
سوله : 1250
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

45,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1250
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

4,300,000,000تومان
فروش زمین کشاورزی در قلعه نو حسن آباد

زمین : 3150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

4,300,000,000تومان

زمین : 3150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

22,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

زمین : 10000
سوله : 940
اداری : 115
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

1,700,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 940
اداری : 115

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸