مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

4,500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1900
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,600,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

600,000,000تومان

زمین : 127

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,800,000,000تومان

زمین : 1107

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,256,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 4800
سوله : 640
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,256,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 640

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

600,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
600,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 2000
سوله : 140
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

800,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 140
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

12,000,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 630
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

12,000,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 630
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

11,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و موارد اکازیون در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 25000
سوله : 8500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

120,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

650,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1080
سوله : 120
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

650,000,000تومان

زمین : 1080
سوله : 120
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

800,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است
800,000,000تومان

زمین : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس