مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

1,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2100
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,300,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

199,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

199,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,000,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 500
سوله : 300
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

800,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1250
سوله : 540
اداری : 180
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

800,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 540
اداری : 180

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

20,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

7,000,000,000تومان
فروش واحد صنعتی به همراه باغچه بسیار شیک منطقه شهریار

زمین : 2300
سوله : 1350
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

7,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1350
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

5,000,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

5,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

850,000,000تومان
فروش واحد صنعتی به همراه باغچه بسیار شیک منطقه شهریار

زمین : 2800
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

850,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵