مقايسه آگهی ها

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله
2,000,000,000تومان

زمین : 21500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 4480
سوله : 1500
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4480
سوله : 1500
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل