مقايسه آگهی ها

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 50000
اداری : 2100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 2100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

700,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,500,000,000تومان
خرید انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2980
سوله : 2600
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2980
سوله : 2600
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل