مقايسه آگهی ها

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 50000
اداری : 2100
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 2100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

700,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل