مقايسه آگهی ها

7,200,000,000تومان
خرید سوله 1800 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

7,200,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

750,000,000تومان
فروش مغازه با متراژ 47 متر در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 47
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

750,000,000تومان

زمین : 47

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

850,000,000تومان
خرید زمین با متراژ 2500 متر با کاربری انبار در منطقه ی ویژه سلفچگان قم
850,000,000تومان

زمین : 2500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

660,000,000تومان
فروش زمین بامتراژ 2025 متر در منطقه ی ویژه سلفچگان قم

زمین : 2025
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

660,000,000تومان

زمین : 2025

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

750,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

460,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 70 متر ابتدای شهرک شکوهیه قم

زمین : 220
سوله : 70
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

460,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 70

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1,400,000,000تومان
فروش سالن 600 متر شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1,400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

6,000,000,000تومان
فروش سالن با متراژ 1300 متر در منطقه ی ویژه سلفچگان قم

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 400
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 400

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1,600,000,000تومان
خریدار سالن سوله وانبار شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1,600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید