4,000,000,000تومان
فروش کارخانه غذایی با متراژ 750 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1680
سوله : 750
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 750
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 2760
سوله : 1596
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

8,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1596
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

2,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

300,000,000تومان80,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

300,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

8,000,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,000,000,000تومان
فروش سوله غذایی با متراژ 1700 متر در ناحیه صنعتی طغرود قم

زمین : 3365
سوله : 1700
اداری : 145
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,000,000,000تومان

زمین : 3365
سوله : 1700
اداری : 145

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 3625
سوله : 1700
اداری : 145
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,000,000,000تومان

زمین : 3625
سوله : 1700
اداری : 145

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

12,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 6720
سوله : 1050
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,000,000,000تومان

زمین : 6720
سوله : 1050
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله دو طبقه 1200 متر در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 620
سوله : 1200
اداری : 3تا اتاق
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 620
سوله : 1200
اداری : 3تا اتاق

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 1680
سوله : 600
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

3,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 600
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 4630
سوله : 2160
اداری : 308
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

9,000,000,000تومان

زمین : 4630
سوله : 2160
اداری : 308

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

9,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 650
سوله : 300
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

1,800,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 300

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳