مقايسه آگهی ها

3,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

12,000,000,000تومان
فروش سوله 2600 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

12,000,000,000تومان

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,000,000,000تومان
فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,000,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

11,000,000,000تومان
خرید سوله 1800 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

11,000,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

8,600,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

8,600,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,500,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

50,000,000تومان7,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 220
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 220
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان
فروش سوله 300 متری در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,000,000,000تومان
فروش  سوله 1600 متر دو طبقه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1800
سوله : 1600
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 1600
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

7,700,000,000تومان
واگذاری کارخانه غذایی در فاز 2 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3680
سوله : 1200
اداری : 800
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

7,700,000,000تومان

زمین : 3680
سوله : 1200
اداری : 800

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

50,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره کارگاه جهت انبار 100 متر در جاده قدیم قم -تهران

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

50,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷