مقايسه آگهی ها

زمین : 6300
سوله : 3000
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 3000
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2240
سوله : 1080
شیمیایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2240
سوله : 1080

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,500,000,000تومان
فروش سوله ۷۷۰۰متری و زمین ۹۳۰۰متری در سلفچگان

زمین : 9300
سوله : 7700
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

6,500,000,000تومان

زمین : 9300
سوله : 7700

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 2300
صنعتی

نام مشاور : alirezabakhtiari

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 2300

صنعتی

نام مشاور : alirezabakhtiari

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل