1,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 300
سوله : 300
سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

1,500,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

زمین : 200
سوله : 300
سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

1,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 300

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

زمین : 6720
سوله : 1050
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

10,000,000,000تومان

زمین : 6720
سوله : 1050
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

4,800,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

4,800,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1,560,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1,560,000,000تومان

زمین : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

زمین : 1280
سوله : 600
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

3,000,000,000تومان

زمین : 1280
سوله : 600
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,100,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30
سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,100,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 4850
سوله : 2600
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4850
سوله : 2600
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

20,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 11245
سوله : 4500
اداری : 215
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

20,000,000,000تومان

زمین : 11245
سوله : 4500
اداری : 215

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

1,700,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,700,000,000تومان
قیمت سوله مواد غذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,700,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 5470
سوله : 1000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 5470
سوله : 1000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

4,000,000,000تومان
فروش کارخانه غذایی با متراژ 750 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1680
سوله : 750
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

4,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 750
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

22,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 3150
اداری : 600
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

22,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3150
اداری : 600

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 3600
سوله : 1050
اداری : 290
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1050
اداری : 290

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹