مقايسه آگهی ها

مزایای عضویت در سایت سوله

  1. اختصاص پنل کاربری حرفه ای به آژانس املاک با امکان افزودن مشاور به پنل آژانس
  2. اختصاص پنل کاربری به هر یک از مشاوران آژانس با امکان ویرایش، آرشیو و حذف آگهی های ملکی
  3. ثبت آگهی های ملکی آژانس با نام آژانس و تلفن مشاور مربوطه
  4. نمایش نام و آرم آژانس در هر یک از آگهی های ملکی
  5. دسترسی دائمی به تمامی فایل ها در شعبات دیگر در کل کشور
  6. اطلاع از اخرین فایل ها به روز شده در شعب
  7. دسترسی به متقاضیان خرید یا اجاره