مقايسه آگهی ها

شهر صنعتی کاوه (کوروش سابق)_ مساحت شهرک  بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار_شهرک صنعتی کاوه واقع در بزرگراه تهران – ساوه و در ۱۰ کیلومتری شهر ساوه ایجاد شده است_ شهرک صنعتی بزرگترین شهرک صنعتی ایران به شمار می‌رود_شهرک صنعتی منطقه اقتصادی از مناطق صنعتی مهمی در کشور میباشد گروه کارشناسان ما در این شهرک اماده پاسخگویی میباشند 02166661330

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

24,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

5,600,000,000تومان
یک باب کارخانه واقع در مشهد شهرک صنعتی توس واگذار میگردد

زمین : 5000
سوله : 700
اداری : 240
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

5,600,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 700
اداری : 240

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

20,000,000,000تومان
فروش کارخانه 5000 متر بسته بندی خشکبار و حبوبات در دهک صفادشت

زمین : 30000
سوله : 6000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

20,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 6000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

5,000,000,000تومان
کارخانه فروشی در شهرک صنعتی کاوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

5,000,000,000تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

5,100,000,000تومان
خرید سوله و سالن صنعتی در شهرک صنعتی کاوه/املاک سوله

زمین : 5100
سوله : 1000
اداری : 780
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

5,100,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1000
اداری : 780

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

7,000,000,000تومان
کارگاه ریخته گری شهرک صنعتی کاوه-املاک سوله

زمین : 5500
سوله : 1200
اداری : 800
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

7,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1200
اداری : 800

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

2,200,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

200,000,000تومان35,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

100,000,000تومان20,000,000تومان
کرایه انبار یاکارگاه در شهرک صنعتی کاوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

4,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

زمین : 3000
سوله : 1700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

زمین : 3000
سوله : 1700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

600,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

600,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس