مقايسه آگهی ها

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,160,000,000تومان

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
نساجی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

450,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

نساجی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

4,000,000,000تومان1,200تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

300,000,000تومان120,000,000تومان
اجاره کارگاه تخلیه با بهترین اجاره بها شهرک صنعتی کاوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 25000
سوله : 11000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 11000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
فروش کارخانه ریخته گری در بهترین نقطه در شهرک صنعتی کاوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5400
سوله : 1100
اداری : 144
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1100
اداری : 144

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
فروش فوری سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی کاوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5400
سوله : 1100
اداری : 144
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1100
اداری : 144

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل