مقايسه آگهی ها

200,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره ۱۲۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی کاوه

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

24,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

8,160,000,000تومان

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 5500
سوله : 1200
اداری : 800
فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1200
اداری : 800

فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
نساجی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

نساجی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,000,000,000تومان1,200تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل