مقايسه آگهی ها

زمین : 5500
سوله : 3200
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,700,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3200
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 3000
سوله : 1700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 3000
سوله : 1700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

600,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,500,000,000تومان
اجاره ،کارخانه مواد غذایی شهرک صنعتی گرمسار 36470289-021

زمین : 3000
سوله : 1850
اداری : 140
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1850
اداری : 140

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

1,000,000,000تومان70,000,000تومان
خرید کارگاه تهران،شهرک صنعتی کاسپین

زمین : 50000
سوله : 7000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

1,000,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 7000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

زمین : 5100
سوله : 1000
اداری : 780
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

5,500,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1000
اداری : 780

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

4,000,000,000تومان1,200تومان
فروش انبار ، تهران

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,000,000,000تومان1,200تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,000,000,000تومان
سوله و مغازه فروشی در شهرك صنعتي كاوه واقع در ساوه

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس