شهرک صنعتی گلگون در جاده قدیم کرج کیلومتر 11 محله سعید اباد شهریار واقع شده است شهرک صنعتی گلگون دارای 1000 واحد صنعتی میباشد که کوچکترین واحد ان 130 متر سوله و بزرگترین واحد ان 540 متر میباشد همچنین نیروی کار خوبی در سعید اباد شهریار برای این شهرک میباشد .کارشناسان ما در شهرک صنعتی گلگون اماده ارایه کارشناسی رایگان در زمینه خرید کارگاه و اجاره سوله و  سالن های این شهرک میباشند. گروه املاک صنعتی سوله تماس با کارشناسان ما 02166661329

70,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری در محدوده شهرک صنعتی گلگون

زمین : 1500
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

70,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

13,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 280
سوله : 140
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

13,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 140
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

100,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

5,000,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

4,500,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

4,500,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

100,000,000تومان15,000,000تومان
blank

زمین : 650
سوله : 530
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 530
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

2,300,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

385,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 50
سوله : 150
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

385,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 150

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

3,200,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

3,200,000,000تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

4,500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 640
سوله : 540
اداری : 40
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 540
اداری : 40

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 25
سوله : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

135,000,000تومان

زمین : 25
سوله : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

140,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

140,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

3,300,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

6,200,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 288
سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

6,200,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

200,000,000تومان
blank

زمین : 260
سوله : 270
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

200,000,000تومان

زمین : 260
سوله : 270
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵