شهرک صنعتی گلگون در جاده قدیم کرج کیلومتر 11 محله سعید اباد شهریار واقع شده است شهرک صنعتی گلگون دارای 1000 واحد صنعتی میباشد که کوچکترین واحد ان 130 متر سوله و بزرگترین واحد ان 540 متر میباشد همچنین نیروی کار خوبی در سعید اباد شهریار برای این شهرک میباشد .کارشناسان ما در شهرک صنعتی گلگون اماده ارایه کارشناسی رایگان در زمینه خرید کارگاه و اجاره سوله و  سالن های این شهرک میباشند. گروه املاک صنعتی سوله تماس با کارشناسان ما 02166661329

2,300,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

385,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 50
سوله : 150
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

385,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 150

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

3,200,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

3,200,000,000تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

4,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 640
سوله : 540
اداری : 40
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 540
اداری : 40

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 25
سوله : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

135,000,000تومان

زمین : 25
سوله : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

140,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

140,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

3,300,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

6,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 288
سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

6,200,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

200,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 260
سوله : 270
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

200,000,000تومان

زمین : 260
سوله : 270
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

10,000,000تومان2,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

10,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان
فروش سوله تیپ B در شهرک صنعتی گلگون

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵