مقايسه آگهی ها

زمین : 216
سوله : 150
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

40,000,000تومان6تومان

زمین : 216
سوله : 150
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35
داروسازی دارویی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35

داروسازی دارویی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره انبار ارزان نزدیک تهران

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,700,000,000تومان
فروش  کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 35
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 35

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل