مقايسه آگهی ها

2,700,000,000تومان
فروش انبار، گلگون 66661330

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

2,700,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

2,700,000,000تومان
فروش سوله ،شهرک صنعتی گلگون ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

2,700,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

زمین : 216
سوله : 150
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

40,000,000تومان6تومان

زمین : 216
سوله : 150
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

2,200,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

5,000,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

زمین : 540
سوله : 360
اداری : 36
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

40,000,000تومان4,800,000تومان

زمین : 540
سوله : 360
اداری : 36

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

3,300,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس