مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 50
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

5,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 50

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

100,000,000تومان26,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 4080
سوله : 2700
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

100,000,000تومان26,000,000تومان

زمین : 4080
سوله : 2700
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 40
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 40

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

7,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 6400
سوله : 1200
اداری : 50
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1200
اداری : 50

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

3,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

3,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

7,200,000,000تومان
فروش زمین انبار و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

زمین : 8683
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

7,200,000,000تومان

زمین : 8683

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

1,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است
1,500,000,000تومان

زمین : 2070

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

4,100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 6600
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

4,100,000,000تومان

زمین : 6600

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید