مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

100,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان3تومان
اجاره ۱۳۰ متر انبار در شهرک صنعتی شمس آباد ۵۶۲۲۸۰۰۹

زمین : 200
سوله : 130
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان3تومان

زمین : 200
سوله : 130
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان20تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 12000
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 400
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 400

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل