مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره ۷۰۰ متر سوله در نارنجستان شهرک صنعتی شمس آباد ۵۶۲۲۸۰۰۹

زمین : 1200
سوله : 700
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

100,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 700
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70
آلومینیوم

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

5,300,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70

آلومینیوم

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 172
سوله : 172
تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,462,000,000تومان

زمین : 172
سوله : 172

تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان
کرایه کارگاه ارزان صنعتی شهرک شمس آباد -املاک سوله

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2450
سوله : 200
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,450,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 200
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل