مقایسه ملک ها

نام
قیمت
کاربری ملک
نشانی
شهر
State/county
کدپستی
Country
متراژ زمین
کد ملک
آب شهری
آسانسور
اوقافی
اینترنت
باسکول 60 تنی
بالابر 5 تن
تلفن
جرثقیل 10تن
جرثقیل 20 تن
جرثقیل 4 تن
جرثقیل 5 تن
جرثقیل 7تن
جرثقیل دروازه ای 40تن
جرثقیل سقفی
چاه آب
دفترچه شهرک
سند شش دانگ
سند مشاع
صلح قطعی
قولنامه
گاز
گاز دو پوند
گازجی 60
نوساز
وکالتی

مقایسه آگهی ها

مقایسه