اشتراک گذاری

[vc_row][vc_column]

فروش سالن کارگاه بهداشتی و باغ ویلا زیبادشت

 • ۱۵میلیارد تومان
 • سوله ۵۵۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۵ ساعت پیش

کارخانه ۵۰۵۰ متری تولید قطعات پلاستیکی با تجهیزات

 • ۱۴میلیارد تومان
 • سوله ۵۷۰ متر زمین۵۰۵۰متر
  ۵ ساعت پیش

خرید سالن صنایع فلزی در شهرک صنعتی مامونیه

 • ۱۸میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید کارخانه نوساز صنایع فلزی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۴۳میلیارد تومان
 • سوله ۲۰۰۰ متر زمین۴۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید سالن شیمیایی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۱۸.۵میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

اجاره سوله با جرثقیل در شهرک صنعتی صفادشت

 • ۵۰۰میلیون تومان
 • سوله ۶۰۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۶ ساعت پیش
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

فروش سالن کارگاه بهداشتی و باغ ویلا زیبادشت

 • ۱۵میلیارد تومان
 • سوله ۵۵۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۵ ساعت پیش

کارخانه ۵۰۵۰ متری تولید قطعات پلاستیکی با تجهیزات

 • ۱۴میلیارد تومان
 • سوله ۵۷۰ متر زمین۵۰۵۰متر
  ۵ ساعت پیش

خرید سالن صنایع فلزی در شهرک صنعتی مامونیه

 • ۱۸میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید کارخانه نوساز صنایع فلزی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۴۳میلیارد تومان
 • سوله ۲۰۰۰ متر زمین۴۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید سالن شیمیایی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۱۸.۵میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

اجاره سوله با جرثقیل در شهرک صنعتی صفادشت

 • ۵۰۰میلیون تومان
 • سوله ۶۰۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۶ ساعت پیش
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

فروش سالن کارگاه بهداشتی و باغ ویلا زیبادشت

 • ۱۵میلیارد تومان
 • سوله ۵۵۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۵ ساعت پیش

کارخانه ۵۰۵۰ متری تولید قطعات پلاستیکی با تجهیزات

 • ۱۴میلیارد تومان
 • سوله ۵۷۰ متر زمین۵۰۵۰متر
  ۵ ساعت پیش

خرید سالن صنایع فلزی در شهرک صنعتی مامونیه

 • ۱۸میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید کارخانه نوساز صنایع فلزی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۴۳میلیارد تومان
 • سوله ۲۰۰۰ متر زمین۴۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید سالن شیمیایی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۱۸.۵میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

اجاره سوله با جرثقیل در شهرک صنعتی صفادشت

 • ۵۰۰میلیون تومان
 • سوله ۶۰۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید سوله با سند تک برگ در شهرک نور فردیس

 • ۴۰میلیارد تومان
 • سوله ۷۰۰ متر زمین۱۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

فروش سالن کارگاه بهداشتی و باغ ویلا زیبادشت

 • ۱۵میلیارد تومان
 • سوله ۵۵۰ متر زمین۱۱۰۰متر
  ۵ ساعت پیش

کارخانه ۵۰۵۰ متری تولید قطعات پلاستیکی با تجهیزات

 • ۱۴میلیارد تومان
 • سوله ۵۷۰ متر زمین۵۰۵۰متر
  ۵ ساعت پیش

خرید سالن صنایع فلزی در شهرک صنعتی مامونیه

 • ۱۸میلیارد تومان
 • سوله ۸۰۰ متر زمین۲۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش

خرید کارخانه نوساز صنایع فلزی در شهرک صنعتی زاویه

 • ۴۳میلیارد تومان
 • سوله ۲۰۰۰ متر زمین۴۰۰۰متر
  ۶ ساعت پیش
[/vc_column][/vc_row]

مقایسه آگهی ها

مقایسه