پروانه ساخت چیست و انچه درباره دریافت پروانه ساختمان باید بدانید

پروانه ساخت چیست و انچه درباره دریافت پروانه ساختمان باید بدانید

پروانه ساخت مجوزی است که شهرداری‌ یا سایر مراجع صدور مانند:همیار شهرداری،دهیاری،مراکز خدمات الکترونیک شهر صادر نموده و برای احداث انواع ساختمان در اختیار مالک قرار می‌دهند. نکته :صدور پروانه باید قبل از شروع به ساخت اقدام شود و انجام هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه غیر قانونی میباشدو مراجع مربوطه موظف به جلوگیری […]