مقايسه آگهی ها

emad

  زمین : 11200
  سوله : 6000
  اداری : 950
  سلولزی

  تاریخ ثبت : 2 روز قبل

  6,800,000,000تومان

  زمین : 11200
  سوله : 6000
  اداری : 950

  سلولزی

  تاریخ ثبت : 2 روز قبل

  زمین : 1960
  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

  340,000,000تومان

  زمین : 1960

  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

  زمین : 220
  سوله : 140
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان1,500,000تومان

  زمین : 220
  سوله : 140
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 4000
  سوله : 700
  اداری : 300
  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  2,450,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 700
  اداری : 300

  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 2000
  سوله : 1200
  اداری : 214

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 1200
  اداری : 214

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  ویژه
  40,000,000,000تومان
  اجاره 1100 متر سوله در منطقه صنعتی جاده خاوران

  زمین : 4500
  سوله : 4000
  اداری : 2500

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  40,000,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 4000
  اداری : 2500

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 210
  سوله : 107
  اداری : 15

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 210
  سوله : 107
  اداری : 15

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  50,000,000تومان14,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2300

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  زمین : 3500
  سوله : 1500
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 3500
  سوله : 1500
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  زمین : 7500
  اداری : 200
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 7500
  اداری : 200

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 4800
  سوله : 1600
  اداری : 100
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 4800
  سوله : 1600
  اداری : 100

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 5250
  سوله : 400
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  2,300,000,000تومان

  زمین : 5250
  سوله : 400
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 800
  سوله : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  11,000,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 900
  اداری : 180
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 900
  اداری : 180

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 1287
  سوله : 1630
  اداری : 700
  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  18,000,000,000تومان

  زمین : 1287
  سوله : 1630
  اداری : 700

  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  400,000,000تومان21,000,000تومان
  ۱۵۰۰۰ هزارمتر زمین در تهرانپارس، اجاره داده میشود/ گروه املاک سوله
  400,000,000تومان21,000,000تومان

  زمین : 15000
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 5500
  سوله : 1300
  اداری : 100
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  8,000,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 1300
  اداری : 100

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 3150
  سوله : 1275
  اداری : 100
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 3150
  سوله : 1275
  اداری : 100

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 5600
  سوله : 1650
  اداری : 360
  فلزی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 5600
  سوله : 1650
  اداری : 360

  فلزی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  اداری : 100
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  18,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  اداری : 100

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  10,000,000تومان10,000,000تومان
  نگهداری کالا|اجاره انبار|انبار اجاره|کرایه انبار|انبار امن|انبار روزانه|

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 10
  تجاری, تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  10,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 10

  تجاری, تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  100,000,000تومان9,000,000تومان
  اجاره انبار در تهران-گروه تخصصی املاک صنعتی سوله

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 10
  تجاری

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  100,000,000تومان9,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 10

  تجاری

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1250
  سوله : 550
  اداری : 50
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,100,000,000تومان

  زمین : 1250
  سوله : 550
  اداری : 50

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 15000
  سوله : 1800
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 1800
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1560
  سوله : 530
  اداری : 110
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1560
  سوله : 530
  اداری : 110

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 1000
  اداری : 1200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  11,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 1000
  اداری : 1200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  200,000,000تومان35,000,000تومان
  اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

  زمین : 2700
  سوله : 2000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  200,000,000تومان35,000,000تومان

  زمین : 2700
  سوله : 2000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 36133
  سوله : 4300
  اداری : 300
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  8,500,000,000تومان

  زمین : 36133
  سوله : 4300
  اداری : 300

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 2134
  سوله : 1000
  اداری : 250
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  154,000,000,000تومان

  زمین : 2134
  سوله : 1000
  اداری : 250

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  6,200,000,000تومان

  زمین : 4400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 1163
  سوله : 400
  اداری : 40
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  2,100,000,000تومان

  زمین : 1163
  سوله : 400
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 1275
  سوله : 80
  اداری : 40
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  2,550,000,000تومان

  زمین : 1275
  سوله : 80
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 6000
  سوله : 2400
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 6000
  سوله : 2400
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 12000
  سوله : 5000
  اداری : 300
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  25,000,000,000تومان

  زمین : 12000
  سوله : 5000
  اداری : 300

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 30000
  سوله : 4000
  اداری : 300
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  16,000,000,000تومان

  زمین : 30000
  سوله : 4000
  اداری : 300

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 450
  اداری : 160

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 450
  اداری : 160

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 5447
  سوله : 70
  اداری : 70

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  8,160,000,000تومان

  زمین : 5447
  سوله : 70
  اداری : 70

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 150000
  سوله : 25000
  اداری : 600

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  17,000,000,000تومان

  زمین : 150000
  سوله : 25000
  اداری : 600

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 450
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  30,000,000تومان10تومان

  زمین : 700
  سوله : 450
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 3900
  سوله : 2500
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 3900
  سوله : 2500
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 300
  سوله : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  20,000,000تومان2,500,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 2200
  سوله : 1000
  اداری : 120
  کارخانه سنگ

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 2200
  سوله : 1000
  اداری : 120

  کارخانه سنگ

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 2100
  سوله : 750
  اداری : 60

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 2100
  سوله : 750
  اداری : 60

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 3600
  سوله : 1000
  اداری : 120

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 3600
  سوله : 1000
  اداری : 120

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان
  اجاره سوله ۶۰۰ متری سوله نوساز شهر ری

  زمین : 800
  سوله : 400
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 400
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  20,000,000تومان7,000,000تومان
  اجاره کارگاه ۶۰۰ متری در منطقه صنعتی زاویه

  زمین : 1300
  سوله : 600
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  20,000,000تومان7,000,000تومان

  زمین : 1300
  سوله : 600
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 450
  سوله : 300
  اداری : 100
  فلزی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  2,700,000,000تومان

  زمین : 450
  سوله : 300
  اداری : 100

  فلزی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,800,000,000تومان

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 640
  سوله : 1000
  اداری : 100
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  1,700,000,000تومان

  زمین : 640
  سوله : 1000
  اداری : 100

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1672
  سوله : 740
  اداری : 110
  سلولزی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 1672
  سوله : 740
  اداری : 110

  سلولزی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  اداری : 270
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  6,800,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  اداری : 270

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 2050
  اداری : 120
  صنایع چوب

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 2050
  اداری : 120

  صنایع چوب

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  ویژه
  30,000,000تومان3,500,000تومان
  اجاره اپارتمان اداری با سند اداری جاده قدیم کرج

  زمین : 70
  سوله : 70
  اداری : 70

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  30,000,000تومان3,500,000تومان

  زمین : 70
  سوله : 70
  اداری : 70

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  اداری : 150
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  3,000,000,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  اداری : 150

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 130
  سوله : 130
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  60,000,000تومان8تومان

  زمین : 130
  سوله : 130
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 210
  سوله : 210
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان3تومان

  زمین : 210
  سوله : 210

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 800
  سوله : 800
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان26,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 800
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 2225
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1,550,000,000تومان

  زمین : 2225

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  500,000,000تومان100,000,000تومان
  رهن اجاره سالن ۱۱۰۰ متر در شمس آباد۰۲۱۵۶۲۲۶۰۵۲

  زمین : 50000
  سوله : 11000
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  500,000,000تومان100,000,000تومان

  زمین : 50000
  سوله : 11000
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 10000000
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 10000000
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  20,000,000تومان6,000,000تومان
  رهن اجاره۲۰۰ متر سوله در شهر قدس۰۲۱۶۶۶۶۱۳۳۰

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  20,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 120
  سوله : 120
  اداری : 10

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  20,000,000تومان1,400,000تومان

  زمین : 120
  سوله : 120
  اداری : 10

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 150
  سوله : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان1,500,000تومان

  زمین : 150
  سوله : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  10,000,000تومان6,000,000تومان
  رهن اجاره سالن۲۰۰ متری داخل شهر تهران ۳۶۴۷۰۲۸۹-۰۲۱

  زمین : 2300
  سوله : 200
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  10,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 2300
  سوله : 200
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 22000
  سوله : 2000
  اداری : 1
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 22000
  سوله : 2000
  اداری : 1

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان
  رهن اجاره سوله ۱۵۰۰ متری شهریار ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

  زمین : 2500
  سوله : 1500
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 1500
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  30,000,000تومان8,000,000تومان
  رهن اجاره سوله ۸۰۰ متری شهرک شمس آباد۵۶۲۲۸۰۰۹-۰۲۱

  زمین : 6000
  سوله : 800
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  30,000,000تومان8,000,000تومان

  زمین : 6000
  سوله : 800
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان13,000,000تومان
  رهن اجاره سوله۱۵۰۰ متری در پرند

  زمین : 5500
  سوله : 1500
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان13,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 1500
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3500
  سوله : 1000
  اداری : 400
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 3500
  سوله : 1000
  اداری : 400

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1700
  سوله : 300
  اداری : 55
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 300
  اداری : 55

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 250
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  30,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 250
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان
  ۹۰۰ متر اجاره سوله در گرمدره ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 900
  سوله : 300
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 900
  سوله : 300
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 500
  سوله : 300
  اداری : 20
  صنایع چوب

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  70,000,000تومان300,000تومان

  زمین : 500
  سوله : 300
  اداری : 20

  صنایع چوب

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 3300
  سوله : 2000
  اداری : 100
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 2000
  اداری : 100

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2744
  سوله : 1200
  اداری : 150
  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 2744
  سوله : 1200
  اداری : 150

  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2744
  سوله : 1200
  اداری : 450
  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  9,600,000,000تومان

  زمین : 2744
  سوله : 1200
  اداری : 450

  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  100,000,000تومان22,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 10500
  سوله : 3000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  27,000,000,000تومان

  زمین : 10500
  سوله : 3000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2218
  سوله : 900
  اداری : 200
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,450,000,000تومان

  زمین : 2218
  سوله : 900
  اداری : 200

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1500
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1500
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 800
  سوله : 600
  اداری : 100
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,300,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 600
  اداری : 100

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 3200
  سوله : 1200
  اداری : 180
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,200,000,000تومان

  زمین : 3200
  سوله : 1200
  اداری : 180

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 140
  سوله : 140
  اداری : 20
  سلولزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  380,000,000تومان

  زمین : 140
  سوله : 140
  اداری : 20

  سلولزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1182
  فلزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  142,000,000تومان

  زمین : 1182

  فلزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 1370
  اداری : 650
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 1370
  اداری : 650

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 2450
  اداری : 650
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 2450
  اداری : 650

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 2500
  اداری : 250
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,300,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 2500
  اداری : 250

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 170000
  سوله : 125000
  اداری : 5000
  بافندگی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  70,000,000,000تومان

  زمین : 170000
  سوله : 125000
  اداری : 5000

  بافندگی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  30,000,000تومان4,300,000تومان
  اجاره استثنایی درشهرک خوارزمی / املاک صنعتی سوله

  زمین : 1310
  سوله : 450
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  30,000,000تومان4,300,000تومان

  زمین : 1310
  سوله : 450
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 2314
  سوله : 522
  اداری : 50
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 2314
  سوله : 522
  اداری : 50

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  10,000,000تومان3,000,000تومان
  اجاره سالن درشهرک خوارزمی / املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 600
  پلاستیک

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  10,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600

  پلاستیک

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,200,000,000تومان
  فروش تخصصی درشهرک خوارزمی / املاک صنعتی سوله

  زمین : 3700
  سوله : 1000
  اداری : 600

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,200,000,000تومان

  زمین : 3700
  سوله : 1000
  اداری : 600

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 7000
  سوله : 2500
  اداری : 150
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 7000
  سوله : 2500
  اداری : 150

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1359
  سوله : 500
  اداری : 45
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  720,000,000تومان

  زمین : 1359
  سوله : 500
  اداری : 45

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 500
  اداری : 50
  فلزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 700
  سوله : 500
  اداری : 50

  فلزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 3768
  سوله : 600
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 3768
  سوله : 600

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان5,000,000تومان
  اجاره سوله درشهرک صنعتی بیجین ری/ املاک صنعتی سوله

  زمین : 3200
  سوله : 480
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 3200
  سوله : 480

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  650,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 32000
  سوله : 2500
  اداری : 100
  دامداری

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 32000
  سوله : 2500
  اداری : 100

  دامداری

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 2800
  سوله : 750
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  950,000,000تومان

  زمین : 2800
  سوله : 750
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان2تومان

  زمین : 600
  سوله : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان8تومان
  اجاره استثنایی سالن و سوله در حومه ی کرج / املاک صنعتی سوله

  زمین : 650
  سوله : 500
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان8تومان

  زمین : 650
  سوله : 500
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 400
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  10,000,000تومان2تومان

  زمین : 700
  سوله : 400
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 2500
  سوله : 900
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان27تومان

  زمین : 2500
  سوله : 900
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, تولیدی, داروسازی دارویی, دارویی, ریخته گری, سلولزی, شیمیایی, صنعتی, فلزی, قطعات بتونی و موزاییک, کارخانه سنگ, مواد غذایی, نساجی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, تولیدی, داروسازی دارویی, دارویی, ریخته گری, سلولزی, شیمیایی, صنعتی, فلزی, قطعات بتونی و موزاییک, کارخانه سنگ, مواد غذایی, نساجی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  40,000,000تومان4,500,000تومان
  رهن و اجاره سالن و سوله استثنایی در شهرک صنعتی شمس آباد/ نارنجستان

  زمین : 2010
  سوله : 450
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  40,000,000تومان4,500,000تومان

  زمین : 2010
  سوله : 450
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  20,000,000تومان5,000,000تومان
  اجاره کارگاه ،کارخانه ، سوله در شهرک صنعتی شمس آباد/ گلبرگ ۲

  زمین : 700
  سوله : 700
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  20,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 700
  سوله : 700
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  8,000,000,000تومان
  واگذاری کارگاه در جاده مخصوص کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 330
  سوله : 330
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  8,000,000,000تومان

  زمین : 330
  سوله : 330

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  15,000,000,000تومان
  کارگاه اکازیون فروشی در جاده مخصوص کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2380
  سوله : 2700
  اداری : 270
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 2380
  سوله : 2700
  اداری : 270

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 3115
  سوله : 800
  اداری : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  24,000,000,000تومان

  زمین : 3115
  سوله : 800
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 8500
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  30,000,000,000تومان

  زمین : 8500
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  1,000,000,000تومان
  اجاره و خرید کارخانه لبنیات 

  زمین : 32
  سوله : 46
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 32
  سوله : 46

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  5,500,000,000تومان
  جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) گروه املاک صنعتی سوله دفتر مرکزی
  5,500,000,000تومان

  زمین : 1959

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  3,000,000,000تومان
  فروش زمین اکازیون در بزرگراه آزادگان -املاک صنعتی سوله

  زمین : 10000
  کشاورزی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 10000

  کشاورزی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 380
  سوله : 1200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 380
  سوله : 1200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 903
  سوله : 430
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 903
  سوله : 430
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 420
  سوله : 150
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  2,520,000,000تومان

  زمین : 420
  سوله : 150
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 24000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  16,300,000,000تومان

  زمین : 24000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 7000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  14,000,000,000تومان

  زمین : 7000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  25,000,000,000تومان
  فروش ویژه کارخانه تخلیه در جاده مخصوص کرج املاک صنعتی سوله

  زمین : 7182
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  25,000,000,000تومان

  زمین : 7182
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  زمین : 24000
  سوله : 13000
  اداری : 1500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  90,000,000,000تومان

  زمین : 24000
  سوله : 13000
  اداری : 1500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  30,000,000تومان7,000,000تومان
  اجاره ارزان ترین انبار در شهرک صنعتی پایتخت -علی اباد/گروه املاک سوله

  زمین : 1500
  سوله : 850
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  30,000,000تومان7,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 850
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  1,000,000تومان100,000تومان
  اجاره سوله بهداشتی شهرک صنعتی صفادشت – املاک صنعتی سوله

  زمین : 400
  سوله : 200
  اداری : 50
  داروسازی دارویی, مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل

  1,000,000تومان100,000تومان

  زمین : 400
  سوله : 200
  اداری : 50

  داروسازی دارویی, مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 سال قبل