مقايسه آگهی ها

مهرداد صدوقی

  200,000,000تومان40,000,000تومان
  اجاره کارخانه 1000 متر جاده قدیم کرج (65 متری فتح)

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

  200,000,000تومان40,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

  زمین : 2000
  سوله : 900
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

  8,000,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 900
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

  100,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره 900 متر انبار در احمد آباد مستوفی

  زمین : 2000
  سوله : 900
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

  100,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 900
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

  300,000,000تومان50,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 400
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

  300,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 400

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

  زمین : 3712
  سوله : 2040
  اداری : 650

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

  7,500,000,000تومان

  زمین : 3712
  سوله : 2040
  اداری : 650

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

  3,200,000,000تومان
  انبار 220 متری در جاده قدیم کرج 65 متری فتح واگذار میشود

  زمین : 216
  سوله : 176
  اداری : 40
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  3,200,000,000تومان

  زمین : 216
  سوله : 176
  اداری : 40

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  5,400,000,000تومان
  فروش زمین 1800 متری در جاده قدیم کرج 65 متری فتح

  زمین : 1800

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  5,400,000,000تومان

  زمین : 1800

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  700,000,000تومان50,000,000تومان
  اجاره کارخانه 1700 متری در جاده مخصوص کرج بزرگراه شهید لشگری

  زمین : 1700
  سوله : 1600
  اداری : 800
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  700,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 1600
  اداری : 800

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  15,500,000,000تومان
  کارخانه در جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو به فروش میرسد

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 250
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  15,500,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 250

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  زمین : 1700
  سوله : 1600
  اداری : 800

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

  17,000,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 1600
  اداری : 800

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

  100,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره کارگاه 500 متری در چیتگر جاده مخصوص کرج

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 100

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  100,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 100

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  1,000,000,000تومان100,000,000تومان
  2000 متر سالن بهداشتی در جاده مخصوص کرج،اجاره داده میشود

  زمین : 4500
  سوله : 2000
  اداری : 500
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

  1,000,000,000تومان100,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 2000
  اداری : 500

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

  زمین : 328
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

  2,100,000,000تومان

  زمین : 328

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

  زمین : 20000
  سوله : 1200
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

  زمین : 20000
  سوله : 1200
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

  110,000,000,000تومان1,000تومان
  فروش سوله 17000 متری زیر قیمت در جاده مخصوص کرج

  زمین : 48800
  سوله : 17000
  اداری : 4000
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

  110,000,000,000تومان1,000تومان

  زمین : 48800
  سوله : 17000
  اداری : 4000

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

  15,500,000,000تومان
  فروش 2500 متر کارخانه جاده مخصوص کرج 66661330-021

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 250
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

  15,500,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 250

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

  200,000,000تومان35,000,000تومان
  اجاره فوری 1200 متر سوله در شاد آباد جاده قدیم کرج/گروه املاک سوله

  زمین : 10000
  سوله : 1200
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

  200,000,000تومان35,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 1200
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

  زمین : 500
  سوله : 500
  اداری : 30
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  زمین : 500
  سوله : 500
  اداری : 30

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  50,000,000تومان8,000,000تومان
  اجاره انبار کالا و دپو محصولات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 230
  سوله : 100
  اداری : 20
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

  50,000,000تومان8,000,000تومان

  زمین : 230
  سوله : 100
  اداری : 20

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

  4,500,000,000تومان
  خریدسالن سوله وزمین صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 650
  سوله : 450
  اداری : 50
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  4,500,000,000تومان

  زمین : 650
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  30,000,000تومان12,000,000تومان
  رهن و اجاره سوله در جاده قدیم کرج (65 متری فتح)/املاک صنعتی سوله

  زمین : 12000
  سوله : 500
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  30,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 12000
  سوله : 500
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  50,000,000تومان25,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 12000
  سوله : 1200
  اداری : 500
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  50,000,000تومان25,000,000تومان

  زمین : 12000
  سوله : 1200
  اداری : 500

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  7,500,000,000تومان
  کارگاه فروخته شده است

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  7,500,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  18,000,000,000تومان
  خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5000
  سوله : 100
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

  18,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 100
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

  100,000,000تومان10,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 250
  سوله : 270
  اداری : 30
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  100,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 250
  سوله : 270
  اداری : 30

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  200,000,000تومان30,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 400
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

  200,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 400

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

  زمین : 180
  سوله : 180
  اداری : 120
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  3,000,000,000تومان

  زمین : 180
  سوله : 180
  اداری : 120

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  7,500,000,000تومان
  فروش انبار، تهران

  زمین : 2400
  سوله : 3300
  اداری : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

  7,500,000,000تومان

  زمین : 2400
  سوله : 3300
  اداری : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

  زمین : 8000
  سوله : 3500
  اداری : 220
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

  8,000,000,000تومان

  زمین : 8000
  سوله : 3500
  اداری : 220

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

  زمین : 360
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

  1,500,000,000تومان

  زمین : 360

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

  30,000,000تومان3,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 120
  سوله : 110
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 120
  سوله : 110

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  200,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره و واگذاری انبار و کارگاه صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1500
  سوله : 1000
  اداری : 14
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

  200,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 1000
  اداری : 14

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

  100,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 400
  اداری : 80
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

  100,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 400
  اداری : 80

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

  50,000,000تومان12,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 300
  سوله : 300
  اداری : 150
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  50,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 300
  اداری : 150

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  50,000,000تومان10,000,000تومان
  شرایط قیمت اجاره انبار

  زمین : 300
  سوله : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

  50,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

  40,000,000تومان6,000,000تومان
  فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 460
  سوله : 380
  اداری : 20
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  40,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 460
  سوله : 380
  اداری : 20

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

  50,000,000تومان13,000,000تومان
  رهن و اجاره موارد اکازیون با شرایط ویژه در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 110
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

  50,000,000تومان13,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 110

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

  زمین : 8000
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

  49,000,000,000تومان

  زمین : 8000

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

  زمین : 61000
  سوله : 1000
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

  122,000,000,000تومان

  زمین : 61000
  سوله : 1000

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

  زمین : 10000
  سوله : 500
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

  زمین : 10000
  سوله : 500

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

  17,000,000,000تومان
  فروش 1100 متر انبار در جاده مخصوص کرج 66661330

  زمین : 1100
  سوله : 500
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

  17,000,000,000تومان

  زمین : 1100
  سوله : 500
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

  7,000,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

  100,000,000تومان45,000,000تومان
  اجاره کارخانه 1300 متری در جاده مخصوص کرج 66661330

  زمین : 21000
  سوله : 1250
  اداری : 500
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

  100,000,000تومان45,000,000تومان

  زمین : 21000
  سوله : 1250
  اداری : 500

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

  200,000,000تومان40,000,000تومان
  فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

  زمین : 2000
  سوله : 900
  اداری : 100
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  200,000,000تومان40,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 900
  اداری : 100

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  13,500,000,000تومان
  خرید سالن-خریدار سالن در جاده مخصوص 66661330-021

  زمین : 4000
  سوله : 1600
  اداری : 1000
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

  13,500,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1600
  اداری : 1000

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

  7,000,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

  زمین : 1500
  سوله : 600
  اداری : 800
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

  5,000,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 600
  اداری : 800

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

  80,000,000,000تومان
  سوله 3000 متری در 7500 متر زمین واقع در جاده مخصوص کرج

  زمین : 4300
  سوله : 2200
  اداری : 200
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

  80,000,000,000تومان

  زمین : 4300
  سوله : 2200
  اداری : 200

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

  1,000,000,000تومان100,000,000تومان
  اجاره کارگاه 2000 متری جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشکری)

  زمین : 4500
  سوله : 2000
  اداری : 500
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  1,000,000,000تومان100,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 2000
  اداری : 500

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  8,000,000,000تومان
  خرید مغازه و انبار تجاری و سوله صنعتی در جاده مخصوص کرج 66661330

  زمین : 1000
  سوله : 740
  اداری : 50
  تجاری, صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

  8,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 740
  اداری : 50

  تجاری, صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

  9,000,000,000تومان
  فروش فوری انبار کالا در جاده مخصوص کرج 66661330

  زمین : 1100
  سوله : 700
  اداری : 60
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

  9,000,000,000تومان

  زمین : 1100
  سوله : 700
  اداری : 60

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

  زمین : 4000
  سوله : 2700
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  زمین : 4000
  سوله : 2700

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  16,800,000,000تومان
  خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

  زمین : 3150
  سوله : 12000
  اداری : 160
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

  16,800,000,000تومان

  زمین : 3150
  سوله : 12000
  اداری : 160

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

  زمین : 355
  سوله : 355
  اداری : 20
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  زمین : 355
  سوله : 355
  اداری : 20

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

  12,000,000,000تومان
  سوله 3000 متری در 7500 متر زمین واقع در جاده مخصوص کرج

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 20
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

  12,000,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 20

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

  زمین : 4000
  سوله : 2700
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  زمین : 4000
  سوله : 2700

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  زمین : 275
  سوله : 120
  اداری : 80
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

  2,200,000,000تومان

  زمین : 275
  سوله : 120
  اداری : 80

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

  110,000,000,000تومان
  مجموعهٔ دامداری صنعتی واقع در طالقان ((( زیر قیمت کارشناسی )))

  زمین : 48800
  سوله : 17000
  اداری : 4000
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

  110,000,000,000تومان

  زمین : 48800
  سوله : 17000
  اداری : 4000

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

  100,000,000تومان12,000,000تومان
  اجاره کارگاه 170 متری جاده قدیم کرج (45 متری زرند)

  زمین : 500
  سوله : 170
  اداری : 40
  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

  100,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 500
  سوله : 170
  اداری : 40

  صنعتی

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲


  موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

  ثبت شماره تماس

  تماس بگیرید